qualityaustria obnove znanja za sve sektore

Obnova znanja

Popunite prijavu za kurs   

 Dok se zahtevi za znanjem i kompetencijama zaposlenih povećavaju, trajanje stečenog znanja značajno se smanjuje.

Ove okolnosti prisiljavaju sve qualityaustria menadžere i proveravače na stalno učenje.

Obnove znanja nisu potrebne samo kako bi se dokazalo održavanje ličnog qualityaustria sertifikata  (poput menadžera sistema kvaliteta ili proveravača), već pružaju učesnicima priliku da nauče nešto o novostima iz oblasti standarda i zanimljivih činjenica.

Pored toga, nude mogućnost razmene ideja sa kolegama kao i da se iskuse najbolje prakse.

Obaveštavamo Vas o novim dešavanjima i trendovima!

Obuke za obnovu znanja imaju za cilj da ažuriraju kompetencije učesnika. S jedne strane prenose se najnovija saznanja o sistemima menadžmenta kvalitetom u oblasti standarda, metoda i alata. S druge strane, međutim, metode se takođe testiraju na osnovu praktičnih primera. Aktivno učešće učesnika uslov je za uspeh u učenju i primeri primene iz sopstvenih kompanija se uvode i uključuju, u duhu razmene iskustava. Cilj je sagledati konkretna praktična pitanja, ne samo iz različitih perspektiva, već i pronaći nove pristupe.

Za produžavanje mnogih qualityaustria sertifikata, zahteva se dokaz o pohađanju kurseva za obnovu znanja. Uslovi su uvek navedeni u individualnim programima sertifikacije. 

Obuke za obnovu znanja zahtevaju aktivno učešće ali se završavaju bez ispita.

Naše grupe proizvoda

Za koju grupu proizvoda ste zainteresovani?

Integrisani sistem menadžmenta

Organizacije se sve više fokusiraju na integraciju.

Learn more

Kvalitet

Sistemi menadžmenta kvalitetom poboljšavaju performanse.

Learn more

Životna sredina i energija

Promovisanje stalnog unapređenja životne sredine.

Learn more

Bezbednost i zdravlje na radu

Zdravlje i bezbednost na radu jačaju organizacije.

Learn more

Građevinarstvo

Menadžment kvalitetom je apsolutna potreba u građevinarstvu.

Learn more

Javna administracija

Strateški faktor uspeha za javnu administraciju.

Learn more

Automobilska industrija

Defekti u automobilskoj industriji imaju ozbiljne posledice.

Learn more

Bezbednost hrane

Globalna tržišta i složeni proizvodi zahtevaju sigurnost uz pomoć standarda.

Learn more

Zdravstvene usluge i turizam

Dinamičnom zdravstvenom sektoru potrebni su sistemi koji funkcionišu.

Learn more

Transport

Održavanje visokog nivoa bezbednosti.

Learn more

Rizik, sigurnost i usaglašenost

Predviđanje slučajnosti sa sistematskim pristupom.

Learn more

Učenje i obrazovanje

Visok stepen inovacije zahteva kreativne strategije implementacije.

Learn more

Društvena odgovornost (CSR)

Društvena odgovornost je globalna tema.

Learn more

Six Sigma

Ostvarivanje dugoročnih perfomansi iznad očekivanja uz alate kvaliteta.

Learn more

Sigurnost informacija

Podrška sistemu menadžmenta sigurnosti informacija.

Learn more

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60