Informacije o ispitima i sertifikatima

qualityaustria i EOQ sertifikati

Popunite prijavu za kurs   

Quality Austria Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, koja izdaje sve sertifikate za kurseve koje organizujemo u Srbiji kao njena ćerka kompanija,  akreditovana je prema federalnom Službenom glasniku BGBI. II broj 369/2008 za sertifikaciju osoba od strane Federalnog ministarstva za digitalizaciju i ekonomiju, u skladu sa standardom ÖNORM EN ISO/IEC 17024.

 

Uživajte u međunarodnom priznavanju Vaših kompetencija!

  • preko 500 kurseva godišnje
  • globalno proznati programi obuka i kurseva
  • obuke iz oblasti kvaliteta, životne sredine, bezbednosti i specijalizovanih oblasti

Pojedinačni i serije kurseva

Pojedinačni kursevi i modularni niz kurseva sveobuhvatno razvijaju temu i pripremaju Vas za ispit u kontekstu određenog sertifikata o osposobljenosti.

Seminari

Seminari se baziraju na aktuelnim temama, donose aktuelno znanje i prikazuju nove teme.

In-house obuke

Kroz in-house obuke sve qualityaustria ponude dosežu direktno do klijenata. Sadržaj se prilagođava zahtevima svake individualne kompanije.

Obnova znanja

Pored ažuriranja i dopunjavanja znanja, metoda i kompetencija, qualityaustria seminari za obnovu znanja takođe omogućavaju razmenu informacija između kolega u svojim branšama

Potvrde o učestvovanju

Potvrde o učešću biće izdate nakon obuke onim učesnicima koji su prisustvovali najmanje na 80% ukupnog sadržaja obuka. Potvrde o učešću ne treba pomešati sa sertifikatima koji se izdaju tek nakon pozitivnog završetka ispita.

Prijava za ispite

Uslovi za prijavu za ispit navedeni su za svaki ispit u programu kursa. Prijava za ispit mora se izvršiti u pisanom obliku u kompaniji Quality Austria, pri čemu osobe koje se prijave za sertifikat moraju navesti da ispunjavaju sve uslove. Ako je osoba završila obuku u okviru qualityaustria kvalifikacionih programa, vrši se automatsko prepoznavanje obuke, ako je prisustvovala na najmanje 80% sadržaja obuke. Ako osobe koje podnesu zahtev za dobijanje sertifikata žele da iskoriste druge kurseve obuke, potrebno je utvrditi ekvivalentnost ovih kurseva. Za utvrđivanje ove ekvivalencije mora se napisati poseban pisani zahtev. Aplikaciji mora biti priložen opis završene obuke i njeno upoređivanje sa zahtevima programa sertifikacije. Od sertifikacionog tela se mogu zatražiti relevantni zahtevi.

Obaviće se provera kvalifikacije da bi se potvrdila usaglašenost sa programom sertifikacije i aktuelnost referenci koje pruža osoba koja aplicira za sertifikat.

Ispiti

Ispiti su, osim ako u programu kursa nije drugačije navedeno, događaji koji se naplaćuju dodatno pored cene samih kurseva i koji se moraju posebno rezervisati. Broj učesnika na ispitu je ograničen. Način ispitivanja zavisi od očekivane kompetencije i može da obuhvata pismeni, usmeni i/ili praktični deo ispita. Procena se zasniva na sistemu bodova. Svaki zadatak pismenog ili usmenog ispita označen je maksimalnom ocenom. Delimična procena je moguća. Neuspeli ispit se može ponoviti. Ako se test sastoji od više delova, pojedinačni delovi se mogu ponoviti u roku od 12 meseci.

Quality Austria svesna je svoje nepristrasnosti u obavljanju sertifikacionih aktivnosti i regulisala je upravljanje bilo kojim sukobom interesa u svom sistemu menadžmenta kako bi se osigurala objektivnost aktivnosti sertifikacije.

Sertifikati

Nakon uspešno položenih ispita, Quality Austria izdaje sertifikate u skladu sa EN ISO/IEC 17024. Naš qualityaustria sertifikat se šalje - ako nije drugačije dokumentovano u našem sistemu poslovnih procesa - na privatnu adresu, približno tri nedelje po završetku ispitivanja. Sertifikati se kolektivno šalju kompaniji nakon in-house organizovanih ispita.

EOQ sertifikati

Prijave za EOQ sertifikate treba uputiti direktno nama. Te se prijave šalju zajedno sa svakim prvim ili sa zahtevom za produženje sertifikata i takođe su dostupne online (centar za preuzimanje dokumenata). Naknada iznosi 65 €, - (bez PDV-a). Klijenti koji pošalju prijavu za EOQ sertifikat preko quality austria partnerske organizacije plaćaju naknade direktno partneru. Treba očekivati vreme obrade od oko mesec dana. Slanje EOQ potvrda i kartica (ličnih identifikacionih isprava) odvija se zajedno sa fakturom na privatnu adresu

Produženje sertifikata

qualityaustria sertifikati su sertifikati o kompetenciji i ograničeni su na tri ili pet godina. Za produženje sertifikata, nosilac sertifikata mora da dokaže svoju sposobnost u obliku traženog radnog iskustva, a za određene sertifikate pohađanjem relevantnih kurseva za obnovu znanja po ceni od 90,00 EUR + PDV* (za svaki sertifikat kriterijumi za produženje detaljno su navedeni zajedno sa opisom ispita u programu kursa). Molimo pogledajte i Opšte uslove za vlasnike sertifikata. Quality Austria će svakog vlasnika sertifikata blagovremeno obavestiti pre isteka roka važenja. U tim slučajevima se šalje popunjen zahtev za produženje važenja sertifikata. Oni su dostupni i online (centar za preuzimanje dokumenata).

Detaljni kriterijumi za produženje svakog sertifikata navedeni su u opisima ispita kurseva. Ako se ne ispune zahtevi, sertifikat se ne može produžiti. Naknada za produženje qualityaustria sertifikata uključena je u cenu kursa za obnovu zanja (individualni aranžmani za in-house obuku), dok inače iznosi 25 € (bez PDV-a). Produženje EOQ sertifikata tretiraće se kao novoizdat sertifikat uzimajući u obzir postojeći registarski broj sertifikata, uz naknadu od 65 € (bez PDV-a). Prošireni sertifikati biće blagovremeno poslati zajedno sa fakturom, zavisno od datuma isteka sertifikata, na privatnu adresu.

Provera kvalifikacija kao proces evaluacije odobravanja sertifikacionih ispita

Zahteva se prijavljivanje pisanim putem. Za više informacija kontaktirajte Jovana Nedeljković.

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60