Učite u svojim organizacijama!

In-house obuke

Popunite prijavu za kurs   

Jedna od najefikasnijih opcija obuke je interno učenje, tj. učenje među kolegama , liderima i rukovodiocima, uvidom u aktuelne studije slučaja iz sopstvene sfere rada.

Sve opšte qualityaustria obuke mogu se rezervisati pojedinačno kao interni treninzi. Postoje potencijali za uštedu troškova, posebno za velike kompanije, koji se tiču smanjenja putnih troškova, iznajmljivanja spoljnih lokacija, keteringa itd.

Takođe je moguće rezervisati pojedinačne module kao izdvojene kurseve. To znači da se sve ponude za qualityaustria obuku direktno realizuju kod klijenata.

Napomena za IATF sertifikovane klijente:

Postoje posebni zahtevi za naše IATF sertifikovane klijente. Više informacija za in-house obuke možete dobiti  pozivanjem (+43 732) 34 23 22-26 ili putem e-mail.

Prilagođavanje omogućeno od strane profesionalnih trenera

Dobit za vas

 Na internom treningu sadržaji obuke će biti usklađeni u saradnji sa klijentom. Naručite šta želite i dobićete ono što vam je potrebno.

Tokom obuke detaljno ćemo se baviti konkretnim pitanjima i zadacima kompanije. U isto vreme, zagarantovano je da know-how kompanije  ne može izaći van iste. Za veće kompanije, posebno, obuka u sopstvenim prostorijama može biti isplativija i efikasnija. Uopšte neće biti troškova putovanja i smeštaja za učesnike. Istovremena obuka nekoliko zaposlenih sa jednim zajedničkim ciljem će dati pozitivne efekte na timski rad i unutrašnje povezivanje.

Generalno, interni treninzi su atraktivna varijanta treninga koja kombinuje sveobuhvatne prednosti. Naša formula za vaš lični uspeh funkcioniše na sledeći način: diskrecija i tajnost, unapređenje timskog duha, efikasniji rezultati i prilagođavanje posebnim potrebama vaše kompanije.

Analiza i definisanje ciljeva

  • identifikovanje specifičnih potreba za obukom uz razmatranje zahteva koje kompanija trenutno postavlja i koji se postavljaju pred nju
  • analiziranje situacije održavanjem preliminarnog razgovora sa „vašim“ trenerom pre početka obuke (preko telefona ili na licu mestu)
  • nastoji da se klijent i trener zajedno zauzmu da adekvatno osmisle sadržaj
  • usklađivanje pojedinačnih nastavnih sadržaja sa vašim konkretnim pitanjima i uslovima u vašoj kompaniji
  • uključivanje studije slučaja specifičnih za kompaniju
  • koordiniranje rasporeda u zavisnosti od vaših obaveza

Naše grupe proizvoda

Za koju grupu proizvoda ste zainteresovani?

Integrisani sistem menadžmenta

Organizacije se sve više fokusiraju na integraciju.

Learn more

Kvalitet

Sistemi menadžmenta kvalitetom poboljšavaju performanse.

Learn more

Životna sredina i energija

Promovisanje stalnog unapređenja životne sredine.

Learn more

Bezbednost i zdravlje na radu

Zdravlje i bezbednost na radu jačaju organizacije.

Learn more

Građevinarstvo

Menadžment kvalitetom je apsolutna potreba u građevinarstvu.

Learn more

Javna administracija

Strateški faktor uspeha za javnu administraciju.

Learn more

Automobilska industrija

Defekti u automobilskoj industriji imaju ozbiljne posledice.

Learn more

Bezbednost hrane

Globalna tržišta i složeni proizvodi zahtevaju sigurnost uz pomoć standarda.

Learn more

Zdravstvene usluge i turizam

Dinamičnom zdravstvenom sektoru potrebni su sistemi koji funkcionišu.

Learn more

Transport

Održavanje visokog nivoa bezbednosti.

Learn more

Rizik, sigurnost i usaglašenost

Predviđanje slučajnosti sa sistematskim pristupom.

Learn more

Učenje i obrazovanje

Visok stepen inovacije zahteva kreativne strategije implementacije.

Learn more

Društvena odgovornost (CSR)

Društvena odgovornost je globalna tema.

Learn more

Six Sigma

Ostvarivanje dugoročnih perfomansi iznad očekivanja uz alate kvaliteta.

Learn more

Sigurnost informacija

Podrška sistemu menadžmenta sigurnosti informacija.

Learn more

Uspeh uz kvalitet kroz Quality Austria in-house obuke

Povratne informacije od klijenata

Naši klijenti su zadovoljni!

Pohađala sam kurs za menadžera kvaliteta i za internog auditora. I jednim i drugim sam vrlo zadovoljna. Predavanja nam je držala g-đa Jelena Cice i o njoj imam samo reči hvale. Odličan je predavač, predavanja su joj zanimljiva i u stalnoj komuniikaciji je sa polaznicima.
Snežana Stamenković
Projektant maš.instalacija/Predstavnik rukovodstva za QMS
JKP “Gradska toplana” Niš

Za Quality Austria Center sam saznao preko kompanije za koju pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Što se tiče izbora kurseva to je bila sledljiva odluka za poboljšanje sopstvenih performasni u radu kao i poboljšavanje konkurentskih mogućnosti na tržištu rada, povećanje kompetentnosti i razvijanje veština.
Miroslav Cvetković
Stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu
Target Rescue d.o.o.

Za Quality Austria Centar smo saznali preko Privredne komore Beograda, koja je u saradnji sa QA orgnizovala obuku za Menadžere sistema kvaliteta i zaštite životne sredine. U to vreme smo mi bili u toku implementacije standarda ISO 9001, ali implementacija uz pomoć eksternog konsultanta nije davala zadovoljavajuće rezultate. Obuka nam je pomogla da taj posao obavimo sami i u potpunosti prilagodimo sistem svojim potrebama i specifičnostima.
Dragan Cvetković
Menadžer sistema kvaliteta/Direktor
MetaData d.o.o.

Naš tim

Kontakti

Igor Panin

General Manager QAC d.o.o. - Trening, sertifikacija i evaluacija

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60