Transport

Železnička industrija: IRIS (Međunarodni standard železničke industrije) – ISO/TS 22163

Motivacija i koristi

IRIS (Međunarodni standard za železničku industriju) je sistem upravljanja poslovanjem u železnici koji je na snazi od 2006. godine i primenjuje se širom sveta. Fokusira se na ukupni lanac isporuke (dizajn i razvoj, prodaja, kupovina, proizvodnja i usluga), uključujući upravljanje projektima.

U maju 2017. ovaj standard koji je UNIFE (Udruženje evropske železničke industrije) posebno razvio za železničku industriju i dopunjuje zahteve ISO 9001 dodavanjem posebnih zahteva za železnice, postao je ISO/TS 22163. Zajedno sa pravilima IRIS sertifikacije, ISO/TS 22163 čini osnovu za sertifikaciju prema IRIS Rev. 3. Izričiti cilj ovog standarda je sledeći: Dobro utemeljen sistem upravljanja koji takođe pomaže da se postigne adekvatan kvalitet proizvoda i usluga, a koji ispunjava zahteve proizvoda železničke industrije koji imaju vek trajanja do 40 godina.

U osnovi ISO/TS 22163 uključuje ISO 9001 koji je dopunjen i proširen dodavanjem mnogih aspekata kao što su upravljanje projektima, inicijalno uzorkovanje (FAI - inspekcija prvog člana), RAMS (pouzdanost, pristupačnost, održivost i sigurnost) ili troškovi životnog ciklusa. Između ostalog, poseban fokus je stavljen na integrisanje lanca snabdevanja.

Značaj za železničku industriju

Sve više železničkih operatera razume i koristi prednosti koje se dobijaju IRIS sertifikacijom. IRIS sertifikat sve više postaje osnovni zahtev da bi organizacija postala dobavljač u oblasti konstrukcije šinskih vozila i njihovih komponenti.

Kompanije sertifikovane prema IRIS su navedene u UNIFE bazi podataka. Ova baza podataka je veoma važna za područje železničke industrije i može poslužiti kao važna i korisna informativna platforma kupcima koji traže potencijalne dobavljače.

Prednosti

Koristi koje se mogu dobiti IRIS sertifikacijom dostupne su svim zainteresovanim stranama:

Železnički operatori i sistemski integratori

Jasan fokus na upravljanje projektima i upravljanje sveukupnim lancem dodatne vrednosti kao i poboljšanje pouzdanosti, dostupnosti, sigurnosti, upravljanja zastarelošću i troškova životnog ciklusa pomažu da se minimiziraju troškovi i problemi sa kvalitetom proizvoda. Poverenje u održivost ugovornih odnosa.

Dobavljači komponenata:

Sertifikat IRIS zasnovan je na nivou zrelosti (level of maturity), a organizacije koje biraju dobavljače dobijaju raznovrsne povratne informacije koje se odnose na tri centralna pitanja sa stanovišta dobavljača (ukupni nivo zrelosti, usredsređenost na kupca, performanse kritičnih procesa). Zbog tog IRIS sertifikat omogućuje sistematski razvoj sistema upravljanja organizacijom, a time i kompanije u celini.

Renomirani sistemski integratori (krajnji kupci) saglasni su da neće vršiti proveru sistema kupca-dobavljača u slučaju da su kompanije sertifikovane po IRIS.  Provere i inspekcijski nadzor od strane kupca se i dalje obavljaju ali je stavljen fokus na proizvod i proces proizvodnje. Ove provere takođe podstiču dalji razvoj kompanije.

Po uspešnom završetku IRIS sertifikacije kompanije mogu zahtevati i dobijanje ISO 9001 sertifikata. Osim naknade za sam sertifikat nema dodatnih troškova.

Provere

Sertifikaciona provera prema IRIS-a Rev. 3, temelji se na tri stuba:

  • ISO/TS 22163;
  • IRIS  Pravila sertifikacije;
  • IRIS Alat za proveru

Zahvaljujući tome, i visokim zahtevima za proveru koji su postavljeni pred proverivače, prednost sertifikacije je vidljiva za krajnjeg kupca.

Kao i u ISO 9001 provera se sastoji od pitanja na koja je moguće odgovoriti klasifikovanjem rezultata kao „implementirani“ ili „ne sprovedeni“. Ova pitanja se dopunjuju postavljanjem pitanja na koja je moguće odgovoriti pomoću nivoa zrelosti u 5 nivoa (od „nedovoljan“ do „optimizovan“). Kao rezultat, kompanije će dobiti povratne informacije o zrelosti (maturity level) u % stepena primene.

Sertifikovati se mogu kompanije koje se bave:

  • dizajnom i razvojem i/ili
  • proizvodnjom i/ili
  • održavanjem i servisom

Svi registrovani IRIS proverivači podležu strogoj proceduri odobravanja i to su stručnjaci koji imaju iskustva u poslovnim sistemima kao i znanje o železnici. Proverivači su dužni da periodično obnavljaju svoje znanje I stalno se usavršavaju.

Akreditacija

Nakon uspešno završenog procesa akreditacije, Quality Austria je jedino austrijsko sertifikaciono telo koje je UNIFE (Udruženje evropske železničke industrije) akreditovalo za IRIS (Međunarodni standard železničke industrije) od decembra 2014. godine.

Ostali relevantni standardi

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SCC, ISO 31000, ISO 50001

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60