Transport

ISO 39001

Motivacija i koristi

ISO 39001 utvrđuje zahteve za sisteme upravljanja bezbednošću u saobraćaju (ISO 39001: 2012 sistemi upravljanja bezbednošću u drumskom saobraćaju). Bezbednost za zaposlene u drumskom saobraćaju predstavlja sve veći izazov za organizacije svih vrsta. Sistem upravljanja opisan u ISO 39001 može se koristiti za definisanje minimalnih organizacionih zahteva za bezbednost u drumskom saobraćaju.

Cilj ISO 39001 je da smanji broj negativnih događaja u organizacijama koje prouzrokuje drumski saobraćaj. Uvođenjem sistema upravljanja u skladu sa ISO 39001 i odgovarajućim sertifikatima, kompanije zainteresovanim grupama dokazuju da bezbednost na putevima shvataju krajnje ozbiljno.

Svaka kompanija koja želi da poboljša svoju bezbednost u drumskom saobraćaju imaće koristi od uvođenja ISO 39001, kao i zaposleni koji učestvuju u drumskom saobraćaju. ISO 39001 pogodan je za kompanije svih veličina i može pomoći u prevazilaženju zahteva sigurnosti saobraćaja sa kojima se kompanije suočavaju. ISO 39001 zasnovan je na strukturi visokog nivoa (HLS) i zato se može u potpunosti integrisati sa drugim sistemima upravljanja kao što je ISO 9001.

Sadržaj i teme
 • Izbor optimalnih putnih pravaca (u zavisnosti od vrste vozila i opterećenja)
 • Identifikacija saobraćajnih rizika
 • Siguran stil vožnje
 • Ponašanje u slučaju nesreće
Ciljevi
 • Povećavanje bezbednosti saobraćaja u kompanijama
 • Smanjenje saobraćajnih nezgoda
 • Poboljšanje radnog okruženja, što dovodi do visokog nivoa zadovoljstva zaposlenih
 • Poboljšano postizanje ciljeva u korporativnoj sigurnosti i društvenoj odgovornosti
 • Siguran i efikasan prevoz
 • Identificirajte mogućnosti za povećanje efikasnosti kroz bolje upravljanje rutama
 • Povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju
 • Smanjenje troškova povećanjem efikasnosti
Ciljna grupa

Privatna i javna preduzeća koja učestvuju u drumskom saobraćaju

Ostali relevantni standardi

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60