Transport

EN 15085

Pregled

Potvrda proizvođača zavarivanja za zavarivanje železničkih vozila i komponenti prema prema EN 15085-2.

Železnička vozila izložena su visokom riziku i predstavljaju javni interes. Zbog toga kompanije koje proizvode, zavaruju, projektuju, montiraju i/ili rukuju železničkim vozilima moraju da poseduju ovaj sertifikat.

Zahvaljujući akreditaciji, Quality Austria ima mogućnost izdavanja sertifikata i/ili potvrda o usaglašenosti prema EN 15085-2 za sve nivoe sertifikacije CL1, CL2, CL3 i CL4.

Ovaj standard zasnovan je na ISO 3834 - Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala - kao i na specifičnim zahtevima za primenu u železnici kao što su zahtevi kvaliteta, specifikacije dizajna i razvoja, proizvodni zahtevi, zahtevi za inspekciju, testiranje i dokumentaciju i dr.

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60