Transport

ECM sertifikat (sertifikat za subjekte zadužene za održavanje)

Motivacija i koristi

Direktivom EU 2008/110/EC, koja je uspostavljena u cilju izmene Direktive 2004/49/EC, uveden je „Subjekt zadužen za održavanje u železnici“ (ECM). ECM mora biti dodeljen svakom vozilu i kao takav upisan u „Nacionalni registar vozila“ (NVR). Direktiva precizira da pružaoci železničkog saobraćaja, infrastrukturni operatori ili vlasnici vozila, mogu preuzeti funkciju ECM-a.

Bez obzira na odgovornost pružaoca železničkog saobraćaja i infrastrukturnih operatera za bezbedan rad voza, ECM mora da obezbedi sistem održavanja koji garantuje da su vozila za čije održavanje je zaduženo u bezbednom stanju.

ECM mora da garantuje da se vozila održavaju u skladu sa dokumentima o održavanju svakog vozila i važećim zahtevima, uključujući propise o održavanju i pravila TSI (Tehničke specifikacije za interoperabilnost). Pre svega moraju da se formulišu zahtevi za održavanje vozila i da sami sprovode mere održavanja ili koristiti sisteme za održavanje u skladu sa uredbom EU sa kojom zaključuje ugovore. U slučaju postojećeg ISO 9001 sertifikata, mogu se integrisati zahtevi.

Ciljevi
  • obezbeđivanje kvaliteta, transparentnosti i potvrda održavanja teretnih vagona
  • poštovanje relevantnih međunarodnih i nacionalnih zahteva u skladu sa EU direktivom
  • sigurnost u železničkom saobraćaju
  • prekogranični saobraćaj bez prepreka
Ciljna grupa
  • Dobavljači u železničkom saobraćaju, infrastrukturni operatori ili vlasnici vozila koji mogu preuzeti funkciju ECM-a
  • Sistemi za održavanje teretnih vagona
  • Dobavljači elemenata teretnih vagona ili elemenata šinskih vozila
Kriterijumi

Nadležni organi i radionice za održavanje teretnih vagona trebaju da imaju objektivan dokaz da je u primeni adekvatan sistem održavanja i da se ova primena vrši u skladu sa zahtevima Aneksa III Uredbe 445/2011 Saveta od 10. maja 2011. i ERA sigurnosne jedinice.

Ovi subjekti moraju podneti zahtev u skladu sa Aneksom IV od VO 445/2011 akreditovanom sertifikacionom telu. Nakon prijema svih potrebnih evidencija, sertifikaciono telo mora da završi sertifikaciju u roku od četiri meseca. Nakon toga zaduženi organ izdaje potvrdu o održavanju ili potvrdu za funkcije održavanja u skladu sa Aneksom V od VO 445/2011.

Za održavanje ostalih železničkih vozila potvrda o usaglašenosti može se izdati nakon provere koja odgovara kriterijumima VO 445/2011.

Sistem ocenjivanja za održavanje drugih šinskih vozila

Od 2016. za održavanje drugih železničkih vozila može se izdati sertifikat o usaglašenosti analogan kriterijumima VO 445/2011. Ovo potvrda o usaglašenosti važi 5 godina i svake godine će se obavljati nadzorna provera.

Akreditacija

Quality Austria je akreditovana kao sertifikaciono telo za ECM od 12.12.2012. godine i vodi se kao ECM sertifikaciono telo u ERA i bazi ERADIS.

Drugi relevantni standardi

ISO 9001, SMS sigurnost na železnici u skladu sa EU direktivom 2016/798 (EU-RL 49/2004) ili Zakon o železnici § 39 u Austriji, ON EN 13816 Transport - logistika i usluge - javni prevoz.

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60