Transport

ECM Potvrda o usklađenosti za održavanje železničkih vozila

Motivacija i koristi

Član 14. Direktive EU 2016/798 reguliše održavanje vozila koja se koriste u železničkom saobraćaju, dok Aneks III ove Direktive precizira relevantne kriterijume.

Subjekt zadužen za održavanje (ECM) mora koristiti ovaj standardizovani sistem da bi osigurao da su vozila za koje je odgovoran ECM u sigurnom radnom stanju. ECM mora da obezbedi da se vozila  servisiraju i održavaju u skladu sa specifičnom dokumentacijom za vozila i u skladu sa važećim zahtevima, uključujući pravila za održavanje i TSI (Tehničke specifikacije za interoperabilnost). Nadalje, mere održavanja neophodne za vozila za koja je odgovoran ECM moraju biti izvedene iz zahteva ECM-a. Zatim ECM vrši ove mere autonomno ili koristi usluge pružene od sistema koje su sertifikovane kao ECM ili čija je usaglašenost sertifikovana. Ako se koriste takve usluge moraju se zaključiti odgovarajući sporazumi. Ako postoji sertifikat prema ISO 9001 ili ECM potvrda za teretna vozila zahtevi se mogu integrisati.

Quality Austria nudi ECM potvrde o usaglašenosti za železnička vozila od 2016. godine i akreditovana je kao sertifikaciono telo za ECM. Takođe je imenovana  kao ECM sertifikaciono telo od strane ERA u ERADIS-u (baza podataka Evropske interoperabilnosti i bezbednosti).

Ciljevi
  • Osiguranje kvaliteta, transparentnosti i prepoznatljivosti regulisanog održavanja šinskih vozila
  • Dokaz o usklađenosti sa relevantnim međunarodnim zahtevima (Evropska unija) i nacionalnim zahtevima (npr. železnički zakoni)
  • Bezbednost u železničkom saobraćaju
Ciljna grupa
  • Kompanije koje posluju u železničkom saobraćaju, infrastrukturni operatori i vlasnici šinskih vozila od kojih se preuzimaju funkcije entiteta zaduženih za održavanje (ECM)
  • Preduzeća koja se bave održavanjem šinskih vozila
  • Isporučioci (dobavljači) komponenti za šinska vozila
Kriterijumi

Svi subjekti zaduženi za održavanje železničkih vozila moraju dokazati da su uspostavili ovaj sistem i da ga primenjuju prema zahtevima Aneksa III Uredbe EU 445/2011 i/ili Aneksa III Direktive 2016/798 i ERA Odluke donesene u tom pogledu, odnosno dobiti odgovarajuće ECM potvrde o usaglašenosti.

Nakon što se pismeno zatraži potvrda kod Quality Austria, biće moguće istu dobiti ukoliko se u toku provere utvrdi usklađenost sa kriterijumima.

Kompanije koje su dobile ECM potvrdu o usaglašenosti deluju preventivno u smislu zahteva Uredbe EU 445/2011, koju je za sva vozila definisala odgovorna Komisija.

Odgovarajući preliminarni rad, uključujući napore za dobijanje ECM potvrde o usaglašenosti i uspešan završetak godišnje nadzorne provere, može se priznati pri potrebnom sertifikovanju.

Ostali relevantni standardi

Uredba EU EC 445/2011, SMS (Sistemi menadžmenta bezbednošću) bezbednost na železnici prema EU direktivi 2016/798 i/ili §39 Zakona o železnici u Austriji, ISO 9001, IRIS (Međunarodni standard železničke industrije)

 

 

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60