Transport

Upravljanje vazdušnim saobraćajem: EC 550/2004 (pružanje usluga u vazdušnoj navigaciji na jedinstvenom evropskom nebu)

Motivacija i koristi

Uredbom Komisije 550/2004 Evropska unija je propisala zahteve za pružanje usluga u vazdušnoj navigaciji na jedinstvenom evropskom nebu (uredba o pružanju usluga).

Član 3 ove uredbe omogućuje nacionalnim nadzornim organima (NSA) da delegiraju ceo ili delove inspekcija i istraživanja iz zadataka definisanih u članu 2 ove uredbe o kvalifikovanom entitetu.

Ove inspekcije i provere temelje se na članu 6 (Zajednički zahtevi). Zahtevi su na snazi sa Uredbama Komisije EU 1035/2011, EC 482/2008, EU 691/2010 koje definišu zajedničke zahteve za pružanje usluga u vazdušnoj navigaciji.

Pored toga, pružaoci usluga u vazdušnoj navigaciji koji imaju inspekcijske preglede i provere koje vrši direktno NSA mogu koristiti kompetencije priznatih organizacija u okviru svog sistema internih provera da pokažu usklađenost sa zajedničkim zahtevima.

Ciljevi
  • obezbediti sigurno i efikasno pružanje usluga u vazdušnoj navigaciji
  • pružanje osnova za sertifikaciju pružalaca usluga u vazdušnoj navigaciji koju je delegirao Nacionalni nadzorni organ
  • usklađivanje sa članom 2 iz EC 550/2005 za NSA
Ciljna grupa
  • sva nacionalna nadzorna tela država članica EU
  • vazduhoplovne vlasti država koje nisu članice EU, a koje koriste SES CR u nacionalnom zakonodavstvu
  • pružaoci usluga u vazdušnoj navigaciji, gde inspekcije i ankete obavlja sam NSA
Kriterijumi

Na osnovu materijala za smernice koji je Eurocontrol izradio u programu SESIS, razvijeni su propisi provera i kontrolni popisi koji pružaju dokumentovane dokaze o ispunjavanju celog niza zahteva iz Priloga 1 do 5 EC 1035/2011.

Kako se obim zahteva proširio sa finansija na bezbednost, sigurnost i kvalitet usluga, potreban je tim auditora – svako u svojoj oblasti. Svi proverivači su akreditovani za SES CR, imaju ANS, i završili su program kompetencije auditora koji je nadgledalo austrijsko Federalno ministarstvo za klimatske akcije, okruženje, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju.

Sveobuhvatno iskustvo kompanije Quality Austria u oblasti sertifikovanja ISO 9001 (menadžment kvalitetom), EN 9100 (vazduhoplovstvo), ISO 14001 (upravljanje životnom sredinom - priprema i odgovor na vanredne situacije), ISO 45001, ISO 20000 (IT - usluga) i ISO 27001 (sigurnost informacija), omogućuje optimalno korišćenje sinergije sertifikacije ovih sistema upravljanja koji se mogu integrisati u SES inspekcijski nadzor.

Akreditacija

U skladu sa austrijskim saveznim službenim glasnikom, 182. uredbom, koja je objavljena 4. maja 2006. godine, Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH je akreditovana za sertifikacionu organizaciju i izdavanjem BMK GZ 53.803/0005-II/L1 /2006 12. septembra 2006. godine  austrijsko Federalno ministarstvo za klimatske aktivnosti, okruženje, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju izdalo je akreditaciju kompaniji Quality Austria u skladu sa EU550/ 2004 Aneks 1.

Ostali relevantni standardi

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (ranije OHSAS 18001), EN 9100, ISO 31000, ISO 20000, ISO 27001

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60