Portfolio proizvoda

Transport

Nivo sigurnosti železnice

Nivo sigurnosti u železnici u Evropskoj uniji je generalno vrlo visok.

Sistem za potvrđivanje usaglašenosti i sistem sertifikacije za sistem upravljanja bezbednošću za železničku sigurnost usaglašen je shodno članu 9 Direktive EU 2016/798 (2004/49)

Shodno Direktivi EU 2016/798 (2004/49) - čl. 10 i 11 - usaglašenost sistema upravljanja bezbednošću, zahteva se član 9.

U tom kontekstu mora se pokazati usklađenost sa zahtevima koji se odnose na dobijanje bezbednosnog sertifikata i/ili bezbednosnog odobrenja, koji su navedeni u uredbama EU. Nakon izdavanja bezbednosne potvrde od strane javnih vlasti, registracija se overava. Sertifikat važi 5 godina.

EN 15085-2: Potvrda zavarivanja željezničkih vozila

Važeći ERA vodiči (ERA = Evropska železnička agencija) zahtevaju da se poštuju smernice shodno ovom tehničkom standardu koji se odnose na održavanje i proizvodnju. Uključeni su i zahtevi DIN 27201-6 i DIN 3834-2.

Sistem sertifikacije za „subjekte zadužene za održavanje“ (ECM-ovi)

Ovo je standard kvaliteta koji Uredba EU 445/2001 zahteva od vlasnika i sistema za održavanje teretnih vagona. Potvrda je ECM sertifikat predviđen Uredbom EU. Pomoću sertifikovanog sistema održavanja, subjekt zadužen za održavanje (ECM) garantuje da su vagoni za čije održavanje je odgovoran u definisanom bezbednom stanju. Vlasnici teretnih vagona odgovorni su za dobijanje mera održavanja potrebnih za njihove vagone i sami će sprovesti mere održavanja ili koristiti usluge sistema za održavanje koje su potvrđene kao ECM-ovi.

EN 13816

Operatori u javnom putničkom prevozu (PPT) pružaju svoje usluge direktno korisniku. Stoga će kvalitet usluge koju zahteva i proverava korisnik imati značajan uticaj na izbor pružaoca (dobavljača).

EN 13816 je standard za potvrdu kvaliteta pružaoca u javnom putničkom saobraćaju koji važi u celoj Evropi. Služi kao smernica za definisanje i merenje kvaliteta usluga u ugovorima za kupce i pružaoce PPT usluga.

Evropski standardi utvrđuju definiciju i specifikaciju ciljeva i merenja, kao i merenje kvaliteta usluga pruženih u javnom putničkom prevozu (PPT). Takođe su obuhvaćeni i predlozi za izbor odgovarajućih mernih tehnika.

U EN 13816 kvalitet se ocenjuje kao stepen zadovoljstva kupaca. S tim u vezi, zadovoljstvo kupaca podrazumeva stepen usklađenosti između performansi koje očekuje i zahteva kupac i usluga koje pruža pružalac usluga prevoza.

Integrisanje EN 13816 u sistem menadžmenta kvalitetom (integrisani sistem upravljanja) omogućuje da se smanji obim dokumentacije. Usaglašenost sa EN 13816 usmerava kompaniju u korištenju resursa na način da se zahtevi klijenta mogu ispuniti, dovesti do dodatnog zadovoljstva kupaca, i samim tim do povećanja obima prodaje.

+381 11 380 71 60