Motivacija i dobit

ONR 49001 zasnovan je na ISO 31000 i predstavlja njegovu primenu u praksi. Ova provera sistema menadžmenta rizikom je u skladu sa praksom. Pojedinačni zahtevi iz  ONR 49001 biće objektivno preispitivani tokom provere. Posle toga, relevantni rezultati biće dostupni u  izveštaju sa provere. Pojam „menadžment rizikom“ prema prema ONR 49001 uključuje sve neizvesnosti i uticaje na ciljeve, aktivnosti i zahteve organizacije.

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60