Motivacija i koristi

Za rešavanje problema korupcije i podmićivanja zakoni već dugo nisu dovoljni. Organizacije trebaju dizajnirati svoje poslovanje kako bi sprečile korupciju i primanje mita više nego ikad. Sistemi upravljanja će pomoći da se proaktivno suprotstave korupciji i podmićivanju i da se nose sa poplavom pravila i propisa, koja postaje sve veća i veća, unutar kompanije.

ISO 37001 kao međunarodni standard za sisteme za upravljanje podmićivanjem objedinjuje zahteve koji se pred organizacije postavljaju sa zakonima i dokazanom praksom kako bi se smanjili rizici i troškovi i stvorila transparentnost i jasnoća. Kao alternativa dizajnu autonomnom sistemu, preporučuje se integracija sistema upravljanja za borbu protiv korupcije i podmićivanja u generički sistem upravljanja usklađenošću. Pri ovoj integraciji, ISO 19600 se može koristiti kao vodič.

Pored toga, sistem upravljanja podmićivanjem (ukratko nazvan ABMS) mogao bi se održavati kao deo drugih sistema upravljanja (npr. kvalitet, životna sredina ili bezbednost informacija). Ono što je važno je da se koriste brojne sinergije koje proizilaze iz sistema koji već postoje.

Kako se ISO 37001 zasniva na strukturi visokog nivoa, on ima istu sistemsku strukturu kao, na primer, ISO 9001, ISO 14001 ili ISO 45001. Zahvaljujući ovoj strukturi, sistemi menadžmenta prema ISO 37001 mogu se vrlo dobro integrisati u postojeće sisteme. Zbog toga se dodatna vrednost može brzo stvoriti.

Sertifikat qualityaustria kao objektivni dokaz učinka stvoriće poverenje kod vaših zainteresovanih strana. Pomoći će vam da pokažete da se proaktivno suprotstavljate korupciji i podmićivanju i da ste primenili akcije i kontrole za izbegavanje, otkrivanje i borbu protiv korupcije i podmićivanja. Takođe na međunarodnim RFK-ovima (Zahtevi za ponude) možete da zaradite jer će vam to pomoći da pošaljete snažan signal protiv korupcije i podmićivanja.

Napomena: Često se očekuje da ISO 37001 pruža izjave o opštoj zakonskoj usklađenosti organizacije, ali ISO 37001 se odnosi samo na sistem upravljanja organizacijom protiv podmićivanja.

Quality Austria nudi akreditovane sertifikate  prema ISO 37001.

Ciljevi
  • smanjenje rizika od nezakonitih radnji;
  • minimiziranje korupcije i primanja mita;
  • povećanje transparentnosti unutar kompanije;
  • omogućavanje anonimnih uzbunjivanja u slučaju sumnje na korupciju ili primanje mita;
  • obezbeđivanje ugleda kompanije;
  • reagovanje u vezi sa pravilima i propisima
CIljna grupa
  • Kompanije svih sektora, veličina i polja poslovanja;
  • Službenici za usaglašenost i menadžeri sistema (npr. IMS (integrisani sistem menadžmenta), kvalitet, životna sredina ili bezbednost informacija)
Drugi relevantni standardi

ISO 19600, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ONR 192050

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60