Motivacija i korist

Zahvaljujući sistematskom pristupu upravljanju, menadžemnt kontinuitetom poslovanja (BCM) pomaže u sprečavanju nastanka ometajućih incidenata, tj. narušavanja kapaciteta isporuke organizacije. Ako se ipak dogodi ovaj najgori scenario, BCM pomaže u smanjenju uticaja incidenta i omogućava organizaciji da brzo i sistematski povrati sposobnost da nastavi isporuku proizvoda ili usluga na prihvatljivim unapred definisanim nivoima.

Organizacije sa sertifikovanim sistemom menadžmenta kontinuitetom poslovanja će, ako je potrebno, biti sposobne da ponovo pokrenu poremećene ili oštećene procese mnogo brže od kompanija bez BCMS-a. Naša visoko povezana i globalizovana ekonomija zahteva lance snabdevanja koji su sve pouzdaniji i bez prekida. Čak i ako samo deo lanca snabdevanja vidi ometajuće incidente, to može biti opasno za celu grupu kompanija. BCM pomaže da se sistematski garantuje da se kritični poslovni procesi identifikuju i analiziraju. Na osnovu analize i određivanja prioriteta, procesi će se oblikovati tako da spreče pojavu neplaniranih poremećaja unapred i omoguće što brže prevazilaženje poremećaja.

Fokus ISO 22301 je na sistematskom razvoju organizacija kako bi se izbegli ometajući incidenti i, ako to nije moguće, obezbedio brz oporavak kapaciteta isporuke. ISO 22301 se može vrlo dobro kombinovati sa ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 kao i sa ISO 45001 (do sada OHSAS 18001), svi standardi su zasnovani na Aneksu SL.

Ciljevi

Sistem menadžmenta  kontinuitetom poslovanja ima za cilj da omogući organizacijama:

  • da se zaštitite od ometajućih incidenata;
  • da smanje verovatnoću njihovog nastanka;
  • da se pripreme  za takve incidente i sistematski odgovare na njih;
  • i brzo se oporave od njih kad god se pojave.
Ciljna grupa
  • Sve kompanije i organizacije
  • Lica odgovorna za proizvodnju i/ili pružanje usluga
  • Menadžeri sistema kvaliteta
  • Menadžeri rizika
  • Lica odgovorna za kupovinu i nabavku
Zahtevi

Ključne karakteristike standarda formiraju se od strane  BIA (Analiza uticaja na poslovanje) i time organizacija razrađuje i uvežbava planove kontinuiteta poslovanja (incident, poremećaj, vanredne situacije, kriza).

BIA se može shvatiti kao proces analiziranja aktivnosti i efekta koji bi na njih mogao imati prekid poslovanja. Osnova za ovo je u najširem smislu poznavanje međusobnih odnosa i interakcija između procesa i pristupa zasnovanog na riziku u kontekstu organizacije.

Sertifikacija

Akreditovana sertifikacija prema ISO 22301.

Obuka i sertifikacija osoba

Za više informacija posetite ovu stranu.

Drugi relevantni standardi

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (prethodno OHSAS 18001), ISO 55001, ISO 41001, ISO 39001, ISO 31000

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60