Portfolio proizvoda

Menadžer Sistema kvaliteta (ISO 9001)

Pregled i sadržaj

Predstavnici za menadžment kvalitetom poseduju znanja i veštine koje su potrebne za implementaciju i dalji razvoj sistema menadžmenta kvalitetom na osnovu zahteva iz standarda (serija standarda ISO 9000 sa vezama sa drugim specifikacijama i standardima, kao i zakonskim uslovima). Osim toga, u stanju su da upravljaju projektima i analiziraju i unapređuju organizacione procese. Poznaju najvažnije metode menadžmenta kvalitetom i mogu ih primeniti u okviru tima. U njihovoj ulozi profesionalnog, kompetentnog i motivisanog lica koje je zaduženo za kontakt sa internim i eksternim zainteresovanim stranama u vezi sa pitanjima kvaliteta, Predstavnici za menadžment kvalitetom koriste svoje komunikacione veštine.

Dodatne informacije

Menadžeri sistema kvaliteta pored znanja i veština Predstavnika za upravljanje kvalitetom, poseduju i znanja i kvalifikacije koje su neophodne za razvoj sistema upravljanja kvalitetom ka održivom poslovnom uspehu organizacije, uzimajući u obzir zahteve zainteresovanih strana, zahteve tržišta i kontekst organizacije. Upoznati su sa naprednim pristupima upravljanja, primenjuju te pristupe u svojoj organizaciji i pružaju podršku prilikom donošenja odluka u vezi sa ovim pitanjima. Poznavanjem modela i sistema, Menadžeri sistema kvaliteta su u stanju da zahteve iz različitih standarda integrišu u sistem menadžmenta u organizaciji. Takođe mogu izvršavati zadatke menadžera programa provere.

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Igor Panin

General Manager QAC d.o.o. - Trening, sertifikacija i evaluacija

+381 11 380 71 60