Kvalitet

ISO 9001

Motivacija i koristi

Mnogo je razloga koji idu u prilog uvođenju sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001 i industrijskim standardima:

  • Dokaziv menadžment kvalitetom prema najnovijim međunarodno priznatim dostignućima u ovoj oblasti, a samim tim i zaštita za organizaciju
  • Prava prilika za povećanu orijentaciju na kupca i veće zadovoljstvo kupaca
  • Smanjenje žalbi, ušteda troškova i povećanje efikasnosti resursa i pravne sigurnosti
  • Kontinuirano fokusiranje na procese, njihovo kontinuirano poboljšanje, a time i optimizacija procesa i skrivenih troškova
  • Promocija organizacionog razvoja, interne komunikacije, motivacije i osećaja odgovornosti zaposlenih
  • Poboljšano samo-poznavanje organizacije
  • Uspešna sertifikacija dovodi u mnogim industrijama do uvrštavanja u dobavljače i poboljšava imidž
  • Čvrsta osnova za one organizacije koje se suočavaju sa daljim industrijskim zahtevima ili drugim zahtevima (poput menadžmenta zaštitom životne sredine ili zdravlja i bezbednosti)
  • Povećanje vrednosti kompanije
  • Čvrsta osnova za one koji teže poslovnoj izvrsnosti
Ciljevi

Ako svoj uspeh želite graditi na čvrstim temeljima, vreme je da odaberete ISO 9001!

ISO 9001 je standard za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom koji je priznat u celom svetu. ISO 9001 je univerzalno upotrebljiv za sve sektore, kompanije i organizacije bilo koje veličine. ISO 9001 će vam pružiti podršku da se usredsredite na zahteve i potrebe kupaca, dizajnirate svoje procese efikasno, sigurno i bezbedno, primenjujete neophodne promene i ponašate se usmereno na rezultat.

Štaviše, ISO 9001 se ističe procesnim pristupom koji mu omogućava da formira idealnu integracionu platformu za uspešno upravljanje zahtevima koji se odnose na kvalitet, životnu sredinu, zdravlje i bezbednost na radu, korporativnu društvenu odgovornost (CSR), rizik i industrijski standard relevantan za vas.

 

Ciljne grupe

ISO 9001 je opšte prirode. Standard se odnosi na kompanije svih veličina - od malih firmi do globalnih kompanija. ISO 9001 je nezavisan od određenog sektora.

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Igor Panin

General Manager QAC d.o.o. - Trening, sertifikacija i evaluacija

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60