Kvalitet

ISO 10006 (Uputstva za menadžment kvalitetom u projektima)

Pregled
  • ISO 10006 je smernica za menadžment kvalitetom u projektima.
  • ISO 10006 je usko povezan sa porodicom ISO 9000 i posebno je koristan za kompanije zasnovane na projektnoj organizaciji.
  • Standard se bavi tipičnim aspektima kvaliteta u procesima upravljanja projektima.

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60