Javna administracija

CAF (Common Assessment Framework)

Informacije

CAF predstavlja zajednički okvir procene. CAF je evropski sistem procene kvaliteta pod motom „Unapređenje organizacije samoprocenom“. Stoga sledi principe EFQM modela izvrsnosti. Kao sveobuhvatan sistem upravljanja kvalitetom, CAF identifikuje potencijale („koji omogućavaju“) i kvalitet rezultata (kriterijumi „rezultata“).

CAF razmatra sve zainteresovane strane, uključujući društvene interese (okruženje, društvena pitanja). CAF nije „koncept upravljanja“, tj. ne precizira na koji način i kojim alatima se trebaju postići rezultati. Međutim, to takođe znači i nedostatak sistemskih pravila koja su uglavnom apsolutno neophodna za garantovanje održivog poslovnog uspeha. S druge strane, CAF se bez problema može kombinovati sa drugim konceptima.

Samoprocena prema CAF je pogodan način pripreme za dobijanje sertifikata prema ISO 9001. Takođe, na ovaj način je Quality Austria kompetentan i iskusan partner javne uprave pružanjem informacija i obuka i pružanjem podrške javnoj administraciji u zalihama.

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60