Portfolio proizvoda

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost zdravlja na radu

Na situaciju u oblasti zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu utiču mnogi faktori, na primer širenje novih tehnologija. Nove tehnologije stvoriće nove načine rada i promeniti vrstu ponuđenih poslova. Takođe se menja i starosni profil doprinosećih zaposlenih osoba. Zbog globalizacije, zdravstveni rizici i opasnosti koji su nekada bili daleko mogu se u kratkom vremenu proširiti širom sveta. Ako želimo da zaštitimo zdravlje naših radnika i zadržimo ekonomsku snagu i konkurentnost, moraćemo proaktivno da se suočimo sa ovim izazovima. Sistemi upravljanja bezbednošću podržavaju preventivno delovanje i pomažu nam da upravljamo izazovima koji se odnose na bezbednost.

Menadžment bezbednošću i zaštitom zdravlja

Sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu (OH&S) ima za cilj da zaštiti radnike i njihovu okolinu od opasnosti po zdravlje. Objašnjava specifične postupke i procese upravljanja koje je kompanija uvela radi sprečavanja opasnih incidenata i ograničavanja njihovih posledica.

Obuhvata sledeće zadatke: organizacija i osoblje, identifikacija i procena opasnosti od incidenata, nadgledanje operacija, bezbedno vršenje izmena, planiranje vanrednih situacija, ispitivanje sposobnosti sistema menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu i sistematsko preispitivanje i procena.

Kroz povećan angažman u zaštiti na radu u poslednjih nekoliko godina, velike korporacije su primetile smanjenje nesreća. Izvođači radova koji pružaju ili naručuju tehničke usluge na licu mesta sada očekuju takve sigurnosne napore.

 

 

Obuka i sertifikacija osoba

Za dodatne informacije o našim međunarodnim programima obuke i sertifikacije posetite ovu stranu.

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

+381 11 380 71 60