Integrisani sistem menadžmenta

Integrisane provere

Pregled

Da bi se zadovoljio  trend ka menadžmentu integrisanih sistema i bio još bolji, Quality Austria nije samo promovisala polivalentnu kompetenciju proveravača, već je u skladu sa tim i dosledno uskladila korake u procesu provere. Integralni pristup pomaže poboljšanju pogleda na celinu i sveobuhvatno i dosledno korišćenje sinergija. Većina qualityaustria proveravača pokriva nekoliko standarda ili kao proveravači ili procenjivači, predstavljajući kompetencije za integrisane sisteme menadžmenta tokom svake provere.


Zakoni i standardi, regulatorna i zakonodavna tela nude veliki raspon modela u oblasti kvaliteta, životne sredine, bezbednosti, rizika i mnogim drugim oblastima. Gradeći okvir za ISO 9001, na orimer, organizacije su razvile sistem menadžmenta životne sredine prema ISO 14001 i/ili EMAS, sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu prema ISO 45001, SCC i SCP ili su trenutno u procesu implementacije. Pored toga, stvoren je širok spektar sektorskih standarda sa zahtevima ili smernicama usmerenim na određene ciljne grupe.

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60