Sigurnost informacija

Serija kurseva za Menadžere bezbednosti informacija (ISO/IEC 27001)

Pregled

Kao menadžer za bezbednost informacija, zauzećete centralnu poziciju u kompaniji gde su menadžment i tehnološka kompetencija podjednako potrebni. Autonomno ćete se brinuti o uspostavljanju, implementaciji i stalnom unapređenju sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) i delovaćete kao interfejs između najvišeg menadžerskog nivoa i operativnih poslovnih oblasti.

Ovaj CIS kurs će vas bezbedno odvesti do vašeg cilja - prenosi ključne elemente međunarodnog standarda ISO/IEC 27001, kao i njegovu ispravnu interpretaciju i primenu na način orijentisan na praksu. CIS je akreditovan za sertifikaciju osoblja od strane austrijskog Ministarstva za ekonomska pitanja. To znači da su sertifikati za pojedince dokumenti priznati na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Sadržaj

Kako su zahtevi koji se postavljaju pred menadžere informacione bezbednosti tako visoki, sadržaj obuke je prilično obiman.

Kurs obuhvata tri modula, koji se mogu pohađati nezavisno jedan od drugog:

  • Modul 1: standardi ISO 27001 / ISO 27002
  • Modul 2: pravne osnove
  • Modul 3: psihološke osnove za menadžere IS

Nakon uspešno položenog ispita dobićete priznati sertifikat „Menadžer za bezbednost informacija“ prema ISO/IEC 27001. Kao sertifikovani menadžer bezbednosti informacija, takođe ćete ispuniti uslove za nastavak obuka za proveravače (auditore) bezbednosti informacija koju nudi CIS.

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60