Sigurnost informacija

Seminar: Revizija ISO/IEC 27001:2022

Pregled i sadržaj

Ova obuka daje pregled promena u ISO/IEC 27001:2022 i ISO/IEC 27002:2022 i pregled efekata ovih promena.

Promene u ISO 27002:2022 uključuju, na primer:

 • Restrukturiranje mera u ukupno četiri poglavlja,
 • Uvođenje atributa – svakoj meri se dodeljuje nekoliko atributa,
 • Objedinjavanje i spajanje sličnih aktivnosti,
 • Proširenje mera za uključivanje novog sadržaja, na primer, korišćenje usluga u oblaku, brisanje podataka i analiza pretnji,
 • Detaljnije informacije o svakoj pojedinačnoj meri sa ‚‚uputstvima za implementaciju" i ‚‚daljim informacijama"
Dodatne informacije

Vremenski okvir za prelazak sertifikovanih organizacija na verziju  ISO/IEC 27001:2022:

 • Sertifikacija prema ISO/IEC 27001:2022 je već u ponudi
 • Sertifikacija organizacija prema ISO 27001:2013 je i dalje moguća do 30. aprila 2024. godine.
 • Sertifikati prema ISO/IEC 27001:2013 prestaju da važe 31. oktobra 2025. godine.

 

Promena važećeg sertifikata se dešava u okviru tranzicione provere. Proces i sadržaj tranzicione provere razmatraju se u okviru seminara.

Dodaci i prilagođavanja ISMS-a potrebnih za sertifikaciju prema ISO/IEC 27001:2022 već mogu već sada otpočeti (informacije potrebne za to ćete dobiti na ovom seminaru).

 

Agenda seminara

 • Uvodne napomene
 • Informacije o tranzicionom periodu za organizacije
 • Pregled osnovnih izmena
 • Poređenje novog/izmenjenog sa prethodnim sadržajem standarda
 • Izmenjene i nove kontrole u Prilogu A
 • Detaljne dodatne napomene u osnovnim zahtevima (Poglavlja 1-10)
 • Sumarni prikaz tema i atributa u vezi  sa kontrolama
 •  Zaključci, diskusija, pitanja i odgovori za polaznike
 • Teme za razmišljanje

 

Prijavljivanje

Zainteresovani ste? Pošaljite prijavu na

 

 

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60