Portfolio proizvoda

Sigurnost informacija

Sistem menadžmenta sigurnosti informacija

Informacione tehnologije: ISO/IEC 27001 Informaciona bezbednost

  • sertifikacija u saradnji sa CIS GmbH

Zbog svoje neprocenjive vrednosti, informacije predstavljaju srce modernih organizacija. Potrebe za njihovom zaštitom daleko su više od tehničke IT bezbednosti. Odgovarajući procesi “Menadžmenta IT uslugama” se kreću kroz čitavu organizaciju poput vena i omogućavaju visok kvalitet IT usluga uz smanjene troškove.

Kao akreditovano sertifikaciono telo za oblasti sigurnosti informacija prema ISO/IEC 27001 i menadžment IT uslugama prema ISO/IEC 20000-1, Quality Austria nudi efektivne kombinovane provere za integrisanu sertifikaciju različitih sistema menadžmenta.

Motivacija i korist

Čitavo polje sigurnosti informacija se razvija veoma dinamično. Sigurnosni incidenti, koji se kreću od globalnih napada virusa do gubitaka podataka koji narušavaju imidž kompanije, podigli su svest ljudi o neophodnosti sistema menadžmeta sigurnošću informacija (ISMS – Information security management systems).

Međunarodni standard “ISO/IEC 27001 Informacione tehnologije – Sigurnosne tehnike – Sistemi menadžmenta sigurnošću informacija – Zahtevi” daje zahteve u vezi sa uspostavljanjem, uvođenjem, funkcionisanjem, praćenjem, održavanjem i unapređivanjem dokumentovanih informacija sistema sigurnosti informacija uzimajući u obzir rizike u čitavoj organizaciji. U tom smislu, razmatraju se sve vrste organizacija (npr. privatna preduzeća, državne ili neprofitne organizacije).

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60