Portfolio proizvoda

Zdravstvene usluge i turizam

Dinamika u zdravstvu

Dinamika u zdravstvu zasnovana na sertifikacijama, vizitama, procenama, proverama, akreditacijama, odobrenjima, obučavanju i dokazima o kompetenciji nastavlja se neumoljivo. Trendovi su jasno vidljivi u mnogim oblastima: dalji razvoj modela EFQM, upravljanje rizikom, upravljanje životnom sredinom, upravljanje zaštitom zdravlja i zaštite na radu, higijena i poštovanje zakona.

Zrele organizacije su već donele odluku da uvedu integrisane sisteme menadžmenta (kvalitet, životna sredina, zaštita zdravlja i bezbednosti na radu).

Pored toga, pažnja se sve više usmerava ka detaljnim aspektima uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom (npr. menadžment rizikom - bezbednost pacijenata).

Ono što ostaje nepromenjeno je zahtev za ispunjavanjem zakonskih i regulatornih uslova. U drugim zemljama su sistemi menadžmenta kvalitetom zdravstvenih ustanova već potrebni.

Zdravstvene i socijalne usluge i zdravstveni turizam

Još jedan važan aspekt je činjenica da psihološka naprezanja i stresovi (na primer, izgaranje) među kvalifikovanim zaposlenima mogu masovno da izlože egzistenciju organizacije riziku jednako koliko i problem pronalaska visokokvalifikovanog osoblja. U ovom trenutku će se dalje razvijati menadžment kvalitetom, postavljanjem pitanja o  efektivnosti i efikasnosti, kao i tema daljeg razvoja korporativne kulture.

Quality Austria nudi ne samo obuke na priznatim kursevima, već i stručnost priznatih eksperata. Na taj način se osigurava da naši klijenti ne samo da dobijaju najnovije informacije o stanju u industriji, već i stvaraju trajne koristi.

Obuka i sertifikacija osoba

Za dodatne informacije o našim međunarodnim programima obuke i sertifikacije posetite ovu stranu.

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

+381 11 380 71 60