Bezbednost hrane

ISO 22000 i FSSC 22000 za kompanije koje se bave proizvodnjom hrane i ambalaže, ugostiteljstvom, logistikom i veleprodajom

Motivacija i koristi

Nedostaci u lancu snabdevanja hranom i njihovi štetni utjecaji na bezbednost hrane mogu dovesti do bolesti opasnih po život. Pored toga, gubici uzrokovani pokvarenim namirnicama i neadekvatnim skladištenjem dostižu nezamislive dimenzije.

Stoga ISO standard EN ISO 22000 „Sistem upravljanja bezbednosti hrane“ određuje zahteve koji sistemi upravljanja bezbednosti hrane (FSMS) moraju da ispune kako bi se konzumentu dosledno obezbedili sigurni krajnji proizvodi i povećalo zadovoljstvo kupaca. ISO 22000 je standard za sve organizacije koje učestvuju u čitavom lancu hrane, a koji je širom sveta usaglašen.

ISO 22000 kombinuje prepoznatljive ključne elemente bezbednosti hrane, poput interaktivne komunikacije, upravljanja sistemima, kontrole procesa i HACCP principa, sa takozvanim „preduslovnim programima“ (PRP). Komunikacija duž prehrambenog lanca od suštinskog je značaja da bi se osiguralo da su sve relevantne opasnosti po bezbednost hrane identifikovane i adekvatno kontrolisane na svakom koraku u lancu hrane.

Prehrambene kompanije koje su već sertifikovane u skladu sa ISO 22000 moraju da prođu proveru izvršenu u skladu sa FSSC protokolom, uključujući specifične sektorske tehničke specifikacije (npr. ISO/TS 22002-1, 22002-4 itd.) kako bi se usaglasile sa zahtevima sertifikacionog procesa.

Ciljevi
  • poboljšanje bezbednosti hrane
  • poboljšavanje kvaliteta i bezbednosti proizvoda
  • poboljšanje zaštite potrošača i poverenja potrošača u pogledu integriteta proizvoda kroz ceo lanac snabdevanja
  • povećanje troškovne efikasnosti u lancu ishrane
  • interaktivna komunikacija
  • upravljanje sistemom i kontrola procesa
  • kreiranje korisnog alata za osiguranje poštovanja zakonskih i potrošačkih zahteva
Ciljna grupa

Organizacije u lancu snabdevanja hranom.

FSSC 22000 je pogodan za sertifikaciju prehrambenih kompanija bez obzira na njihovu veličinu, složenost i oblik preduzeća, kao i za ugostitelje, veletrgovce, usluge transporta i skladištenja i proizvođače ambalaže.

Kriterijumi

Standard ISO 22000 izričito zahteva primenu preduslovnih programa, ali ne postoje smernice za njihov sadržaj. Stoga su, uz podršku CIAA (Konfederacija industrije hrane i pića) i savete multinacionalnih korporacija, razvijene tehničke specifikacije za sektore kako bi se zatvorile postojeće praznine u pogledu preduslovnih programa i postiglo prepoznavanje od strane GFSI-a (Globalne inicijative za bezbednost hrane).

Postoje dve vrste preduslovnih programa. Prvo postoje preduslovni programi (PRP) kao osnovni zahtevi i aktivnosti neophodne za održavanje higijenskog okruženja u lancu hrane. Ovi programi nisu izabrani radi kontrole određenih opasnosti, već radi obezbeđivanja higijenskog okruženja. Takvi programi uključuju higijenu osoblja, čišćenje, dezinfekciju i suzbijanje štetočina. Drugo, postoje operativni preduslovni programi (oPRP) koji služe za adekvatnu kontrolu identifikovanih opasnosti, ali se ne mogu koristiti kao kritične kontrolne tačke. HACCP plan sa kritičnim kontrolnim tačkama (CCP) služi kao treća mera za kontrolu utvrđenih opasnosti po zdravlje ljudi. Za adekvatnu kontrolu utvrđenih programa opasnosti po bezbednost hrane moraju se uspostaviti operativni preduslovi i HACCP plan.

Drugi relevantni zahtevi

ISO 9001, Prilog CAC / RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), Smernica EU 2016 / C 278/01, ISO / TS 22002-1 / -2 / -4 / -5 (Preduslovni programi bezbednosti hrane - proizvodnja hrane / ugostiteljstvo / proizvodnja ambalaže za hranu / transport i skladištenje), IFS standardi, BRCGS standardi

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60