Bezbednost hrane

IFS International Featured Standard Food

Motivacija i koristi

Internacionalni standard za hranu (IFS Food) razvili su nemački i francuski maloprodavci u cilju provere proizvodnje privatnih robnih marki. Od 2005. godine takođe italijanska maloprodajna udruženja uključena su u zajednički projekat. Cilj standarda je poboljšati bezbednost hrane i kvalitet proizvoda, poboljšati zaštitu potrošača i poverenje i povećati ekonomičnost u lancu hrane.

Do sada se IFS ne bavi samo dobavljačima privatnih robnih marki („privatna marka“), već je i visoko cenjen kao sistem osiguranja kvaliteta hrane, koji mogu koristiti sve kompanije koje se bave proizvodnjom hrane.

Rezimirani zahtevi maloprodaje su: Da li je proizvođač sposoban da isporuči bezbedan proizvod u skladu sa specifikacijama i u skladu sa zakonodavstvom?

Ciljevi
 • jedan zajednički standard sa jednim jedinstvenim sistemom procene
 • verifikacija prehrambene kompanije o ispunjenju zadataka u pogledu bezbednosti, zakonitosti i kvaliteta hrane
 • akreditacija i registracija kvalifikovanih sertifikacionih tela i proveravača
 • stvarajnje uporedivosti i transparentnosti u lancu snabdevanja
 • smanjenje troškova među dobavljačima i u trgovini
 • poboljšanje bezbednosti hrane i kvaliteta proizvoda
 • poboljšanje zaštite i poverenja potrošača
 • povećanje troškovne efikasnosti u prehrambenom lancu
 • uzajamno priznavanje izvršenih provera
 • visoka transparentnost u lancu snabdevanja
Ciljna grupa

Sve kompanije koje se bave proizvodnjom u  prehrambenom sektoru i sve kompanije koje treba da provere da li ispunjavaju zahteve koje maloprodajne kompanije postavljaju u vezi bezbednosti proizvoda, kvaliteta i legalnosti.

Kriterijumi

IFS je orijentisan prema Vodiču Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI). Cilj GFSI-a je da uspostavi međunarodne bezbednosne standarde za kompanije koje isporučuju prehrambene proizvode u maloprodaju i tržišta. U tu svrhu, GFSI je sastavio ključne kriterijume na osnovu kojih se usaglašavaju standardi bezbednosti hrane.

Zahtevi standarda su strukturirani na sledeći način:

 • korporativna odgovornost
 • sistem upravljanja kvalitetom i bezbednost hrane
 • upravljanje resursima
 • procesi planiranja i proizvodnje
 • merenja, analiza, poboljšanja
 • zaštita proizvoda

IFS Food je jedinstveni standard za proizvode. Sprovođenjem zahteva, cilj je osigurati da kompanije koje sertifikuju IFS Food ne proizvode samo hranu koja je u skladu sa zakonskim zahtevima, već i kontinuirano poboljšavaju svoj sistem upravljanja bezbednošću hranom.

Rezultati se određuju prema tačnoj šemi. Postoje četiri ocene za ocenjivanje. Ocenjivanje se kreće od „A = potpuna saglasnost kriterijumu standarda“ do „D = kriterijum naveden u standardu nije ispunjen“.

Akreditacija

Od februara 2006. godine, Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH je akreditovana za sertifikaciju  IFS acc. prema ISO / IEC 17065 od strane Federalnog ministarstva za digitalne i ekonomske poslove i tako je registrovana kao prvo austrijsko sertifikaciono telo od strane HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels - Main Association of German Retail Trade).

Drugi relevantni zahtevi

ISO 9001, Prilog CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), Vodič EU 2016/C 278/01, ISO 22000, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Preduslovni programi za bezbednost hrane – Proizvodnja hrane/Ugostiteljstvo/Proizvodnja ambalaže za hranu/Transport i skladištenje), FSSC 22000, IFS Standardi, BRCGS Standardi

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60