Bezbednost hrane

EN 15593 Ambalaža – Upravljanje higijenom u proizvodnji ambalaže za hranu

Motivacija i koristi

ÖN EN 15593 je evropski standard za upravljanje higijenom u proiyvodnji ambalaže za pakovanje hrane. U njemu su opisani zahtevi za sistem upravljanja, analiza rizika i procena rizika, praćenje visoko rizičnih tačaka procesa kao i specifični zahtevi GMP . Struktura ovog sistema upravljanja kompatibilna je sa ISO 9001, higijenski propisi za pakovanje su kompatibilni sa ISO 22000.

Ciljevi

EN 15593 omogućava organizaciji da:

 • planira, dizajnira, implementira, sprovodi, održava i ažurira sistem analize i procene opasnosti;
 • obezbedi proizvodnju ambalažnog materijala za hranu u skladu sa higijenskim zahtevima;
 • demonstrira usaglašenost sa higijenskim zahtevima dogovorenihod strane kupaca;
 • dokaže efikasnost sistema;
 • pomaže proizvođačima hrane da pruže odgovarajuće dokaze o poštovanju propisa o bezbednosti hrane i ambalaže;
 • osigura da je u skladu sa navedenom higijenskom politikom;
 • pokaže takvu saglasnost sa drugim zainteresovanim stranama;
 • zatraži registraciju ili sertifikaciju svog sistema upravljanja higijenom ambalaže za hranu od strane eksterne organizacije.
Ciljna grupa
 • Proizvođači ambalaže za hranu
 • Proizvođači materijala i njihovi dobavljači
 • Preduzeća zadužena za transport i skladištenje ambalaže za hranu
Kriterijumi

Lista zahteva EN 15593 sadrži upravljanje higijenom, analizu opasnosti i procenu rizika, izvore kontaminacije, fabričke zahteve i zahteve za zaposlene.

Drugi relevantni zahtevi

ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Packaging, BRC – Global Markets Programs, IFS PACsecure, EN ISO 15378, FEFCO GMP

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60