Bezbednost hrane

Sertifikacija CEPA – EN 16636 za usluge deratizacije

Motivacija i koristi

Konfederacija evropskih udruženja za suzbijanje štetočina (CEPA) i njeni članovi podržali su razvoj evropske norme EN 16636 za sektor deratizacije u saradnji sa Evropskim komitetom za standardizaciju (CEN). Njegova svrha bila je da osigura da sektor bude prepoznat po odgovornom pristupu i njegovom značaju za javno zdravlje u svim zemljama Evropske unije i zemljama članicama EFTA. Ovlašćeni članovi navedeni su u bazi organizacije CEPA Certified®.

Ciljevi
  • Poboljšana slika kompanije putem statusa u CEPA Certified®
  • Promocija profesionalnosti u branši sa fokusom na uslugu i kvalitet
  • Poboljšani kvalitet usluge
  • Objektivno merilo sertifikovane kompanije u odnosu na konkurente
  • Konkurentska prednost
Ciljna grupa

Ova evropska norma precizira zahteve, preporuke i osnovne kompetencije koje pružaoci usluge suzbijanja štetočina moraju da ispune, razmotre i proizvedu kako bi ispunili zahteve klijenta. Ovo uključuje privatne klijente, javne organe i opštu javnost.

Kriterijumi

Zahtevi norme za standardizovani tok rada, na primer, priprema ponude, analiza rizika, planovi delovanja za kontrolu i mere za smanjenje rizika. Dodatno još, zahtevi za izveštavanje i profesionalne veštine za zaposlene u DDD organizacijama.

Drugi relevantni zahtevi

ISO 9001, ISO 22000

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60