Bezbednost hrane

BRC Packaging – Globalni standard za ambalažu i ambalažni materijal

Motivacija i koristi

Globalni standard za ambalažu i ambalažni materijal stavlja kontrolu higijene i bezbednosti proizvoda za proizvođače ambalažnog materijala u centar interesa, a prvobitno ih je objavio Britanski konzorcijum za maloprodaju (BRC) u saradnji sa Institutom za pakovanje (IoP).

Standard pruža međunarodni okvir za sve proizvođače ambalaže kako bi im pomogli u proizvodnji sigurnih ambalažnih materijala i upravljali kvalitetom proizvoda u skladu sa zahtevima kupaca. Sertifikaciju prema standardu priznaju mnogi vlasnici privatnih robnih marki, trgovci, kompanije za proizvodnju hrane i proizvođači širom sveta prilikom procene potencijalnih dobavljača.

Standard je razvijen kako bi  precizirao kriterijume za sigurnost proizvoda, kvalitet i operativne kriterijume koji moraju postojati u organizaciji za proizvodnju ambalaže kako bi ispunio svoje obaveze u pogledu zakonske usklađenosti i zaštite potrošača. Format je osmišljen tako da omogućava procenu lokacija, operativnih sistema i procedura kompanije u skladu sa zahtevima standarda od strane nadležnog trećeg lica - sertifikacionog tela.

Ciljevi

Usvajanje standarda dovodi do niza prednosti:

  • međunarodno priznat, usaglašen sa GFSI-om
  • pruža jedinstveni standard i protokol koji upravlja akreditovanom proverom od strane trećih sertifikacionih tela, omogućavajući verodostojnu nezavisnu procenu sistema sigurnosti i kvaliteta proizvoda kompanije
  • uvrštavanje u javno dostupnu bazu globalnih standarda BRC
  • prepoznavanje dostignuća i upotreba logotipa u marketinške svrhe
  • sveobuhvatnost po obimu (kvalitet, legalnost i sigurnost proizvoda)
  • odnosi se na deo zakonodavnih zahteva proizvođača/ dobavljača ambalaže, pakeraja / punilaca i prodavaca
  • omogućava kompanijama da osiguraju da njihovi dobavljači slede dobru praksu u pogledu sigurnosti proizvoda
  • pruža okvir za razvoj sistema upravljanja kvalitetom i higijenom u kompanijama, podstičući stalno unapređenje, smanjenje otpada i veću efikasnost
  • pruža niz mogućnosti provara, uključujući najavljene i nenajavljene programme provere
  • deo šeme koja nudi niz obuka, obrazovanja i tehničke podrške
Ciljna grupa

Standard utvrđuje zahteve za proizvođače ambalaže i ambalažnog materijala za hranu i neprehrambene potrebe. Takođe se odnosi na prethodne operacije (npr. proizvodnju ambalažnog materijala za konverziju ili štampanje); operacije koje isporučuju ambalažni materijal sa zaliha kod kojih se vrši dodatna prerada ili prepakivanje proizvoda. Šta više, uključuje proizvođače ambalaže koji proizvode i robu za jednokratnu upotrebu koja dolazi u kontakt sa hranom (npr. jednokratne plastične šolje za piće, aluminijumsku foliju) i proizvodnju i snabdevanje drugim materijalima koji su nekonvertirani ili polukonvertirani i koji se koriste ili ugrađuju (npr. premazi i lepila), gde se to zasniva na analizi rizika i uzajamno su dogovoreni između uključenih.

Standard se ne primenjuje na pakovanje ili materijale koji ne podležu nikakvom procesu na mestu provere, ili na aktivnosti koje se odnose na veleprodaju, uvoz, distribuciju ili skladištenje van neposredne kontrole kompanije.

Kriterijumi

Razvoj izdanja 5 usledio je nakon širokih konsultacija da bi se razumeli zahtevi zainteresovanih strana. Pregled nastalih problema obavljen je i u industriji ambalaže i industriji koju snabdeva.

Postoje tri kategorije neusaglašenosti: kritična, veća i manja. Provera ima za cilj da pruži istinsku sliku stepena usaglašenosti operativne lokacije. Ono što je specifično za globalni standard je činjenica da će kompanija dobiti akcioni plan. Sve neusaglašenosti moraće da se uklone u roku od 28 dana. Ako je rezultat provere dobar, sledeća provera će se obaviti za 12 meseci. Ako je utvrđen određeni borj neusaglašenosti, sledeća provera obaviće se za šest meseci. Organizacije će biti pregledane radi primene zahteva sličnih ISO 9000, upravljanja opasnostima i rizicima, sistem tehničkog upravljanja, radno okruženje, kontrola kontaminacije i higijena osoblja.

Akreditacija/ registracija

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH je od strane BMDW akreditovana u skladu sa ONORM EN ISO/TS 17065 za sertifikaciju, a na osnovu BRC-a od februara 2006. godine, pa je stoga odobrena kao austrijsko sertifikaciono telo i od strane Britanskog konzorcijuma za maloprodaju - BRC .

Drugi relevantni standardi

ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC – Global Markets Programme, IFS PACsecure, EN 15593, EN ISO 15378, FEFCO GMP

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60