Portfolio proizvoda

Bezbednost hrane

Osnove

Svaka kompanija koja proizvodi hranu i/ili hranu za životinje dužna je da osigura da su ispunjeni svi zakonski zahtevi u pogledu bezbednosti i higijene hrane.

Pravilna primena zahteva, ne samo odgovarajuće specijalističko znanje zaposlenih po narudžbi, već i njihovu sposobnost primene specifikacija i sveobuhvatnu higijensku svest u operativnoj praksi.

Profil posla

Eksperti u oblasti hrane

Stručnjaci za bezbednost hrane upoznati su sa zakonskim zahtevima relevantnim za higijenu i takvim standardima bezbednosti hrane kao što su IFS (Međunarodni prehrambeni standard), BRC (Britanski maloprodajni konzorcijum) kao i ISO 22000. Oni su sposobni da uspostave i garantuju dalji razvoj efektivni sistem menadžmenta higijenom i pružanje detaljnih dokumentovanih informacija. Zahvaljujući znanju i veštinama i sposobnostima koje su stekli, oni će takođe biti u stanju da naprave HACCP (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) studiju kako bi napravili sveobuhvatnu analizu rizika, identifikovali kritične korake procesa i uspostavili i efektivno primenili adekvatne akcione planove i postupke inspekcije i ispitivanja koji pomažu u garantovanju bezbednosti hrane na svim nivoima proizvodnje. Pored toga, poznate su im osnove sprovođenja interne revizije.

Naši eksperti

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

+381 11 380 71 60