Portfolio proizvoda

Menadžer energije (ISO 50001)

Pregled i sadržaj

Sistemi menadžmenta energijom (EnMS), zasnovani na ISO 50001, postaju sve važniji, s jedne strane zbog rasta cena energije, sa druge, pre svega zbog novih političkih okvirnih uslova. Sistem menadžmenta energijom je dokazan instrument za poboljšanje energetske efikasnosti, a samim tim i za smanjenje emisije CO2. Obuhvata sve mere kao i organizacione i tehničke procese koji se planiraju i sprovode u cilju obezbeđivanja potrebnih usluga uz optimalno korišćenje energije. Uvođenje strukturiranog sistema menadžmenta energijom sa procesom energetskog planiranja, mernom tehnologijom, odgovornostima i odgovarajućom organizacijom procesa je pogodno da dovede do značajnog poboljšanja energetske efikasnosti i povezanog smanjenja troškova.

Dodatne informacije

Osobe koje uspešno prođu ovu seriju kurseva će steći znanja, veštine i sposobnosti (prema zahtevima standarda ISO 50001 Sistemi menadžmenta energijom) koje će im omogućiti da preuzmu svoju funkciju na mestu Predstavnika za menadžment energijom u odnosu na vlasnika kompanije, zaposlene i javne organe. Biće osposobljeni za pripremu bilansa energije, da prepoznaju potencijalne uštede energije, da planiraju i sprovode mere i da nadograđuju proces planiranja energije.

Prijavljivanje

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Jelena Cice

Quality, Environmental and Health & Safety, Information Security, Risk and Business Continuity

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60