Portfolio proizvoda

Učenje i obrazovanje

ISO 21001 Obrazovne organizacije

Sistem menadžmenta za obrazovne organizacije

– Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

Ovim dokumentom se utvrđuju zahtevi za sistem menadžmenta za obrazovne organizacije (EOMS) kada takve organizacije:

a) treba da prikažu sposobnost da podrže razvoj i sticanje kompetentnosti kroz predavanje, učenje ili istraživanje, b) teže da povećaju zadovoljstvo učenika, ostalih korisnika usluga i osoblja kroz efektivnu primenu EOMS, uključujući procese za poboljšavanje sistema i obezbeđivanje usaglašenosti sa zahtevima učenika i ostalih korisnika.

Svi zahtevi ovog dokumenta su generički i namenjeni za primenu na bilo koju organizaciju koja nastavnim programima daje podršku razvoju kompetentnosti kroz predavanje, učenje i istraživanje, bez obzira na vrstu, veličinu ili metodu obrazovanja. Ovaj dokument se može primeniti na obrazovne organizacije unutar veće organizacije kojoj osnovna delatnost nije obrazovanje, kao što su odeljenja za profesionalnu obuku. Ovaj dokument se ne primenjuje na organizacije koje samo proizvode ili izrađuju proizvode za obrazovanje.

ISO 29993 Usluge podučavanja van formalnog obrazovanja

Zahtevi za usluge

Ovim dokumentom se utvrđuju zahtevi za usluge podučavanja van formalnog obrazovanja, uključujući sve vrste učenja tokom celog života (stručne obuke i obuke u kompanijama, bilo da su obezbeđene iz spoljnih izvora ili u okviru preduzeća). Ovo uključuje svaku uslugu podučavanja koju je obezbedio pružalac usluge podučavanja (LSP), kao i sponzori koji pružaju uslugu umesto ogranizacija za podučavanje. Osnovna karakteristika ove vrste usluga je definisanje ciljeva podučavanja i vrednovanje usluga, kao i izvođenje uz interakciju sa podučavanim. Ovo podučavanje može da bude licem u lice, posredovano tehnologijama, ili njihova kombinacija.

Sertifikacija, verifikacija i validacija sistema

Obuka i sertifikacija osoba

Za dodatne informacije o našim međunarodnim programima obuke i sertifikacije posetite ovu stranu.

+381 11 380 71 60