Definicije
  • RT05 = Tehnička regulativa 05 (= tehnički propisi za građevinsku industriju u Italiji (EAC28))
  • OG 1-13 (opšti radovi) i OS 1-34 (specijalizovani radovi) su RT05 obimi
  • SOA = italijanski registar za kompanije prihvaćene na javni poziv za nadmetanje
Ciljevi
  • Osiguravanje kvaliteta, transparentnosti i uporedivosti aktivnosti kompanija iz EAC obima 28
  • Distribucija sistema menadžmenta kvaliteta u oblasti EAC 28
  • Mogućnost da kompanije izvan Italije učestvuju na javnim tenderima
Ciljna grupa

Sve kompanije u okviru EAC obima 28 (građevinske firme, arhitekte, projektanti, pomoćni građevinski zanati, ...)

Kriterijumi

Primarni fokus RT05 je na profesionalnoj implementaciji aktivnosti iz EAC oblasti 28. Postoje i gradilišta koja će se posetiti tokomnadzora. Svi OG i OS obimi moraju biti proveravani najmanje dva puta u 3 godine - u suprotnom moraju biti uklonjeni iz sertifikata.

Velika pažnja se takođe posvećuje poštovanju zakonskih zahteva, kao što su zaštita na radu u Italiji, ali i uredbi EU o građevinskim proizvodima.

Drugi relevatni standardi

ISO 9001 - kao osnova za RT05

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60