Građevinarstvo

Analiza sigurnosti objekta prema austrijskim standardima B1300/ B1301

Pregled

Svi vlasnici zgrada (kompanije, menadžeri imovine) preuzimaju odgovornost za sigurnost svojih zgrada. Moraju da obezbede sigurno stanje zgrada, prepoznaju rizike koji proizlaze iz korišćenja I upravljanja nekretninama I na osnovu toga spreče opasnosti koje se mogu prepoznati.

Brojni zakoni i propisi podrazumevaju sledeće obaveze:

 • građevinske obaveze prevencije i održavanja
 • organizacione obaveze (npr. dužnost informisanja poput objavljivanja imena i podataka kontakt osoba, uputstava za korisnike, saveta za upozorenje ili uputstva za upotrebu)
 • obaveze nadzora

Inspekcije koje se odnose na sigurnost objekata uređene su za stambene zgrade prema austrijskom standardu B1300 i za nestambene zgrade B1301.

Ono što je posebno značajno jeste da su vlasnici nekretnina ili objekata ili njihovi predstavnici (upravnici zgrada, objekata i slično) odgovorni za stanje objekta.

Odgovornost je od ugovornih obaveza zaštite i dužne brige (kao što je održavanje trotoara čistim u skladu sa propisima drumskog saobraćaja) do izbegavanja odgovornosti (kao što je odgovornost za zgrade prema § 1319 ABGB (Austrijski opšti građanski zakonik) i opšte obaveze za osiguranje transporta i saobraćaja.

Između ostalog ovaj standard sastoji se u vršenju vizuelnih provera građevinskih objekata kao i svih elemenata relevantnih za sigurnost. Ove provere treba da pomognu da se identifikuju oštećenja i eventualno ukažu na rizike (npr. Intervali pregleda, zakonski zahtevi) ili potrebu preuređenja ili modernizacije. Na ovaj način se pruža sveobuhvatna analiza stvarnog stanja objekta sa fokusom na zahtevima koji se odnose na bezbednost, protivpožarnu zaštitu, zdravlje i zaštitu životne sredine, zaštitu od provala i zaštitu od spoljnih opasnosti.

Ciljevi
 • sticanje stvarnog stanja zgrade (od podruma do krova) na osnovu sveobuhvatne vizuelne provere nekretnina (u skladu sa austrijskim standardom B1300 / B1301) i
 • pregled usaglašenosti s odlučujućim standardima, zakonima i propisima koje treba čuvati i tehničkim specifikacijama uz referencu na specifikacije proizvođača prema kojima je potrebno garantovati očuvanje sigurnog stanja zgrade
Ciljna grupa

Sva komercijalna i industrijska preduzeća koja poseduju zgrade; kompanije koje upravljaju nekretninama (javnim ili privatnim).

Sadržaj
 • pregled usaglašenog stanja
 • pregled stvarnog stanja
 • dokumentacija i prikupljanje priloga
 • sastavljanje zvaničnih nalaza
 • pregled dodatnih regulatornih opterećenja koja se odnose na oblasti u rasponu od kućnog inženjeringa do kućnih pravila (da navedemo samo nekoliko stavki)
 • kompilacija iz druge dokumentacije (strukturni dosije, zbirka za kasnije radove prema Zakonu o koordinaciji građevinskih radova)
 • dužnost da se upozorava i obaveštava na osnovu kontrole i procene

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo Vas u ostvarenju dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60