Portfolio proizvoda

Građevinarstvo

Menadžment kvalitetom u građevinarstvu

Upravljanje kvalitetom u građevinskoj industriji postalo je vremenom zahtev koji se ne može zaobići. Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine prema prema ISO 14001 i OHS sistemima zaštite zdravlja na radu, kao što su OHSAS 18001/ISO 45001 i SCC, potpuno su prihvaćeni I zahtevani od strane investitora I kroz zakonske zahteve. Skoro sve građevinske kompanije kao I one koje su u građevinskoj industriji već su uvele sistem upravljanja kvalitetom i preduzimaju aktivnosti na razvoju integrisanih sistema upravljanja.

Upravljanje kvalitetom u građevinskoj industriji postalo je jedna od najuspešnijih strategija za opstanak na ekonomski zahtevnom tržištu. Sve više investitora razume i priliku i odgovornost za angažovanjem kompanija kojima se “veruje” u postupku upravljanja građevinskim projektima. Na primer od izvođačkih kompanija, preko podizvođača, studija za planiranje i arhitekturu sve se više zahteva da dokažu ne samo svoj kreativni rad već, pre svega, svoje sistemske, organizacione i preduzetničke veštine. Sertifikat izdat od qualityaustria jedan je od najboljih načina za to.

Situacija sa novim ugovorima postaje sve teža, dok činjenica da cene padaju takođe smanjuje prihod građevinskim kompanijama. Stoga građevinske kompanije ne mogu sebi priuštiti da budu obavezne da nadoknade štetu definisanu garancijom i nedostatke izvršenja (često ponavljajuće greške). Kao što pokazuje statistika reklamacija nastalih tokom izgradnje, prosečni troškovi iznose 6-8% troškova izgradnje i na taj način se često “potroši” čitav prihod mnogih kompanija. U građevinskoj industriji kvalitet podrazumeva zbir usluga koje pružaju svi činioci uključeni u projekat izgradnje. Po pravilu odgovornost za projektovanje, izvođenje i stvaranje vrednosti je na više činioca (investitor, arhitekta, projektant, građevinski izvođači, podizvođači. proizvođači i trgovina građevinskim materijalom).

Važne prednosti koje pružaju sistemi menadžmenta kvalitetom u građevinskoj industriji
  • Defekti u izvršenju će biti smanjeni.
  • Ponavljajući kvarovi (koji mogu biti učinjeni na drugim gradilištima ili od strane drugih zaposlenih) će biti sprečeni.
  • Količina ponovne obrade koja je potrebna tokom izgradnje biće umanjena.
  • Problemi u odnosima sa klijentima, projektantima, kooperantima, dobavljačima, javnim organima itd. biće smanjeni.
  • Jasni i fiksni sistemi arhiviranja i standardizovani obrasci (u malom broju) pomažu u sistematičnom pružanju dokaza i važnih dokumenata (često i mnogo godina kasnije). Zahvaljujući tome, olakšavanje i ubrzanje dokazivanja dužnosti po pitanju odgovornosti biće lakše i ubrzano.

Obuka i sertifikacija osoba

Za dodatne informacije o našim međunarodnim programima obuke i sertifikacije posetite ovu stranu.

+381 11 380 71 60