Politika privatnosti

Šta je Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH?

Quality Austria GmbH je vodeći partner za sertifikaciju sistema i proizvoda, verifikaciju i validaciju, procenu, obuke i sertifikaciju osoba, kao i  Austria Quality Seal (takođe se naziva i “qualityaustria services”). Rad se bazira na akreditacijama od strane BMDW (“Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort”) Federalnog ministarstva za digitalne i ekonomske poslove. Takođe, Quality Austria GmbH počev od 1996. godine, u saradnji sa BMDW, dodeljuje Austrijsku nagradu za izvrsnost. Ključna prednost Quality Austria GmbH je njena kompetencija kao nacionalnog lidera na tržištu za integrisani sistem menadžmenta, koji pomaže u obezbeđivanju i povećanju poslovne izvrsnosti. Dakle, Quality Austria GmbH je važan pokretač i kreator trendova za ekonomski položaj Austrije i za “Uspeh uz kvalitet”.

Ko je odgovoran za obradu podataka i koga mogu kontaktirati?

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH
(Quality Austria Training, Certification and Evaluation Ltd.)
Zelinkagasse 10/3
1010 Vienna, Austria, Europe
Tel: (+43 1) 274 87 47
Fax: (+43 1) 274 87 47-100
E-Mail: datenschutz(at)qualityaustria.com

Koje izvore i podatke koristimo?

Prilikom pružanja naših usluga u oblasti sertifikacije, verifikacije i validacije sistema, dodeli Austrijske nagrade za izvrsnost, kao i sertifikacije i obuke pojedinaca i dodatne obuke, obrađujemo lične podatke koje nam klijent (stranka koja naručuje uslugu qualityaustria, uključujući lice za kontakt ili osobu koja učestvuje u usluzi qualityaustria) ostavi na raspolaganju, kao i podatke koje smo stekli prilikom pružanja usluga qualityaustria (na primer, tokom provere ili ispita). Po pravilu, Quality Austria ne može pružiti željene usluge bez ovih podataka.
Relevantni lični podaci uključuju pojedinosti (na primer, ime, adresu i druge kontakt podatke, vreme i mesto rođenja), podaci u vezi sa zakonskim zahtevima, podatke iz ugovora (npr. dokumentacija sa provere, dokumentacija sa foruma, podaci o sertifikatima, računovodstveni podaci, podaci banke).

Zbog čega obrađujemo vaše podatke (svrha obrade podataka)? Na osnovu kojih zakonskih osnova?

Lični podaci koje prikupimo prilikom pružanja qualityaustria usluge biće procesuirani u svrhu izrade ugovora prema najvažnijim ugovornim dokumentima i našim odredbama i uslovima o saradnji kao i za potrebnu dokumentaciju u skladu sa  zahtevima standarda (pre svega ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065 i mogući dodatni zahtevi modela koji se proveravaju u skladu sa zahtevima klijenata), zhatevima za knjigovodstvo i računovodstvo, za uspostavljanje i odbranu zakonskih zahteva, kao i za upravljanje odnosima sa klijentima, uključujući izradu ponuda za dalje usluge qualityaustria (na primer, resertifikacija i dodatni sertifikati ili relevantne obuke). Pravni osnov za ove vrste obrade formira čl. 6 (1) stav b Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (izvršenje ugovora i koraka pre sklapanja ugovora) (ukoliko je to osoba koja je ugovorna strana) i čl. 6 (1) stav f u GDPR (opravdani interesi u obezbeđivanju dogovorenih usluga qualityaustria, koje služe za povećanje poslovne izvrsnosti, a koje sprovode Quality Austria i klijent) i čl. 9 (2) stav f u GDPR (uspostavljanje, sprovođenje ili odbrana zakonskih zahteva). Delimično obrada je propisana zakonom (na primer, fiskalnim pravilima, knjigovodstvenim i računovodstvenim pravilnicima, zakonskim odredbama iz Zakona o akreditaciji).

Za održavanje naših legitimnih interesa u direktnom oglašavanju za naš asortiman usluga, koristimo lične podatke klijenta (ime, naziv, adresu, kontakt podatke, podatke o porudžbini, ranije porudžbine) u naše sopstvene reklamne i marketinške svrhe kako bismo poslali informacije i reklamne prouke klijentima o uslugama i proizvodima, vestima i drugim korisničkim informacijama koje bi mogle biti interesantne za klijenta, sve dok se klijent ne usprotivi obradi radi direktnog oglašavanja.

Ako ste nam dali saglasnost za obradu ličnih podataka u određene svrhe (na primer, učešće u događajima, prenošenje informacija), zakonitost ove obrade se usvaja na osnovu vaše saglasnosti. Saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku. Ovo važi i za ukidanje izjave o saglasnosti koja je data pre stupanja na snagu GDPR.

 Ko će dobiti moje podatke?

U okviru Quality Austria, samo odeljenjima i sektorima kojima su vaši podaci potrebni za ispunjavanje ugovornih i zakonskih obaveza ili za obradu zbog zakonskih zahteva.
U cilju pružanja qualityaustria usluge koju želi klijent, Quality Austria će preneti podatke eksternim qualityaustria proveravačima, trenerima, ocenjivačima i tehničkim stručnjacima koji posluju kao ugovoreni pružaoci usluga Quality Austria. Takođe, Quality Austria koristi usluge koje pružaju spoljni IT provajderi.
Prema Zakonu o akreditaciji i relevantnim standardima (posebno ISO/IEC 17021 i ISO/IEC 17024), Quality Austria je dužna da obezbedi javno dostupnu listu izdatih sertifikata. Na listi, koja je dostupna na sajtu Quality Austria, navedeni su odgovarajući sertifikati i njihovi nosioci.
Na osnovu zahteva standarda, Quality Austria će dalje biti obavezna da pruži informacije o uslugama koje su na raspolaganju organima za akreditaciju i sertifikaciju i/ili dodeliti ovim organima pristup na zahtev. U ovom procesu, to su i lični podaci koji se mogu preneti organima za akreditaciju i sertifikaciju. Osim toga, Quality Austria može preneti lične podatke dodatnim primaocima (na primer, državni organi) kako bi ispunila obaveze pravnog izveštavanja.

Da li se podaci šalju u treću zemlju ili nekoj međunarodnoj organizaciji?

Podaci će biti preneti u zemlje izvan Evropske unije u onoj meri u kojoj je to potrebno da Quality Austria  izvrši nalog (na primer, ako se provera vrši u trećoj zemlji), ukoliko je propisano zakonom ili ste dali eksplicitnu saglasnost.

Koliko dugo će moji podaci biti čuvani?

Podaci će se čuvati onoliko dugo koliko je to potrebno Quality Austria radi ispunjavanja zakonskih i ugovornih obaveza. Glavni podaci o klijentu (uključujući organe koji imaju opšte nadležnosti zastupanja i kontakt osobe kod klijenata) kao i istorija ponude biće sačuvani do kraja poslovne saradnje i, posle ovoga, do isteka garantnog perioda, ograničenja i perioda legalnog zadržavanja. Dokumenta za prijavu, izveštaji sa provere i verifikacije, kao i druga dokumenta koja se odnose na sertifikaciju će se u osnovi zadržati 12 godina sve dok zahtevi standarda ili zakonski zahtevi ne traže duži period zadržavanja. Zakonske regulative iz oblasti građanskog prava mogu ograničiti ovo trajanje, u pojedinačnom slučaju, do 30 godina.

Koja prava za zaštitu podataka imam?

Prema opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), svaka zainteresovana osoba ima pravo da bude informisana o ličnim podacima koji se obrađuju o njoj kao i o pravima na ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade i prenosivost podataka. Štaviše, zainteresovane strane mogu, iz razloga koji proizilaze iz njihove posebne situacije, da u bilo kom trenutku prigovaraju na našu obradu ličnih podataka u budućnosti na osnovu legitimnog interesa. Takođe, oni mogu, u bilo kom trenutku, da se protive budućem korišćenju svojih ličnih podataka u svrhu direktnog oglašavanja besplatno i bez davanja posebnih razloga. Ukoliko se protivite obradi radi direktnog oglašavanja, nećemo koristiti vaše lične podatke u ove svrhe.
Pored toga, postoji pravo podnošenja žalbe nadležnom organu za zaštitu podataka. Dozvoljena saglasnost može se poništiti u bilo koje vreme.
Za ostvarivanje prava kao zainteresovanih lica i u slučaju pitanja zaštite podataka garantovanih od strane Quality Austria, zainteresovana lica mogu kontaktirati datenschutz(at)qualityaustria.com

U kojoj meri se odluke donose na automatizovan način?

Nimalo. 

Da li se koristi profilisanje?

Kako bismo mogli da vas specifično informišemo i konsultujemo o proizvodima, koristimo alate za procenu. Ovi alati omogućavaju komunikaciju i oglašavanje, uključujući istraživanje mišljenja i tržišta. Možete napisati prigovor za svako profilisanje koje se koristi u svrhu oglašavanja, u bilo kom trenutku.  

Da li se analizira ponašanje korisnika na web sajtu?

Google analitika
Ovaj web sajt koristi uslugu “Google Analytics”(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), kako bismo analizirali način na koji korisnici koriste web sajt. Servis koristi “kolačiće”, tj. tekstualne datoteke sačuvane na vašem krajnjem uređaju. Po pravilu, informacija prikupljena uz pomoć kolačića će biti poslata na Google server u SAD i sačuvana tamo.
Na ovom web sajtu IP anonimizacija je primenjena. U državama članicama Evropske unije, korisničke IP (Internet Protocol) adrese će biti skraćene. Zahvaljujući ovom skraćenju, vaša IP adresa će izgubiti vezu sa vama kao osobom. U skladu sa sporazumom o obradi podataka, koje su web operateri zaključili sa Google Inc., oni će koristiti prikupljene informacije da proceni korišćenje web stranice i aktivnosti i pruži usluge u vezi sa korišćenjem Interneta.
Imate mogućnost da sprečite čuvanje kolačića tako što ćete adekvatno konfigurisati podešavanja pretraživača. Nije zagarantovano da možete pristupiti svim funkcijama web sajta bez ograničenja ako vaš pretraživač ne prihvata nijedan kolačić.
Takođe, možete koristiti plugin u cilju sprečavanja prikupljanja informacija od strane kolačića (uključujući i IP adresu) i slanja u Google Inc. i korišćenja od strane Google Inc. Sledeći link će vas odvesti do navedenog plugina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Alternativno možete kliknuti na ovaj link koristeći  http:// kako biste sprečili Google Analytics od prikupljanja podataka o vama na ovom web sajtu. Ako kliknete na link gore, možete skinuti “opt-out cookie”. To znači da vaš pretraživač u osnovi mora da dozvoli čuvanje kolačića. Ukoliko periodično brišete kolačiće, biće neophodno kliknuti ponovo na link pri svakoj poseti web sajtu.
Na ovom linku možete pronaći dodatne informacije o korišćenju podataka od strane Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Kolačići ("Cookies")

Prema EU Politici o kolačićima, želeli bismo da napomenemo da naš web sajt koristi kolačiće. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji će se čuvati na hard disku pri poseti našeg sajta. U tom smislu može se napraviti razlika između sledećih vrsta kolačića:
(a) “Kolačići sesije”, koji će, u zavisnosti od podešavanja vašeg pregledača, automatski obrisati kada se operacije pregledača završe.
(b) “Trajni kolačići” koji imaju rok istreka i čuvaće se i nakon što se aktivnosti pregledača završe.
Da bi se sprečilo nagoveštavanje pri upotrebi kolačića koji su prikazani nakon što je OK pritisnuto pri svakoj poseti web sajtu, “Trajni kolačić”, “cb-enabled”, biće sačuvan za period od 365 dana.
*cb-enabled kolačić je onaj koji obaveštava korisika/ posetioca web stranice o politici i postojanju kolačića na istoj
Na našem sajtu, koristimo i takozvane “Kolačiće sesije” (Session Cookies) kako bismo Vam olakšali korišćenje web sajta i garantovali osnovne funkcije na sajtu. 
Ovi kolačići neće pozivati nikakve informacije o Vama sa vašeg hard diska i neće ometati Vaš računar ili fajlove. Mnogi pregledači su podešeni tako da automatski prihvataju kolačiće. Svakako, možete deaktivirati čuvanje kolačića ili podesiti podešavanja pregledača kako bi Vam nagoveštavao slanje kolačića od strane sajta.
Možete obrisati kolačiće koji su već na Vašem računaru, u bilo koje doba. Način na koji ćete ovo uraditi zavisi od Vašeg pregledača. Molimo Vas, pogledajte uputstva za Vaš pregledač (na “Help” kartici u meniju pregledača).

+381 11 380 71 60