27. Dec 2023

ISO standard 55001

Quality Austria je dobila akreditaciju za ISO 55001 upravljanje imovinom!

Provajder usluga sertifikacije Quality Austria proširuje svoj portfolio akreditovanih proizvoda: nedavno, kompanija sa sedištem u Beču i Lincu dobila je akreditaciju za međunarodni standard za upravljanje imovinom.

Standard ISO 55001 predstavlja važnu osnovu za kompanije koje su imovinski dinamične, kako u privatnom tako i u javnom sektoru, za sistematsko evidentiranje osnovnih, ali i obrtnih sredstava.


Sigurno upravljanje osnovnim sredstvima

Organizacije koje su visoko povezane i troškovno dinamične u industriji, infrastrukturi, nekretninama i sektoru usluga, ne mogu izbeći profesionalno upravljanje svojom nematerijalnom i materijalnom imovinom.
Za ovu ciljanu grupu uspostavljen je standard ISO 55001, koji omogućava poboljšanje performansi s jedne strane, i optimizaciju troškova s druge strane, kroz povećanje povrata investicija i poboljšano zadržavanje vrednosti. Quality Austria nedavno je dobio akreditaciju od strane Akreditacionog tela Austrije, koja se nalazi u Minstarstvu za rad i ekonomske poslove (BMAW), kao kompetentna sertifikaciona kuća za standard upravljanja imovinom, i ovlašćenje da sprovodi provere u skladu sa ISO 55001.

Nakon uspešnog završetka akreditacionih provera, Quality Austria sada može ponuditi akreditovane - odnosno, međunarodno priznate sertifikate prema ISO 55001. Time se zatvara važan jaz za klijente iz industrije i infrastrukture, budući da standard takođe služi kao interfejs sa drugim sistemima menadžmenta, kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 31000 (upravljanje rizicima) i ISO 22301 (upravljanje kontinuitetom poslovanja).

Standard upravljanja imovinom ne samo da služi kao osnova za odluke menadžmenta, već takođe povećava transparentnost i time unapređuje osnovu za poverenje zainteresovanih strana, kao što su banke ili fondovi. ISO 55001 se temelji na strukturi visokog nivoa, što znači da ima istu sistemsku strukturu kao, na primer, ISO 9001, ISO 14001 ili ISO 45001.

Preuzimanje

Sertifikacija sistema

Igor Panin

General Manager QAC d.o.o. - Trening, sertifikacija i evaluacija

Izdavanje ličnih sertifikata

Jovana Pavić

Customer Service Relationship

Aktuelnosti i događaji

Osnova dugoročnog uspeha!

21. Feb 2024

TISAX®: bezbednost informacija u automobilskoj industriji

TISAX®: bezbednost informacija u automobilskoj industriji

Learn more
29. Jan 2024

ACCREDITED TRAINING WITH EXAM: Quality System Manager (ISO 9001).

11. Jan 2024

RSPO sertifikacija lanca snabdevanja

RSPO sertifikacija lanca snabdevanja

Learn more
07. Dec 2023

Obuka sa ispitom: Menadžer Sistema kvaliteta (ISO 9001)

01. Sep 2023

Seminar: Revizija ISO/IEC 27001:2022

30. Aug 2023

Obuka sa ispitom: Menadžer Sistema kvaliteta (ISO 9001)

27. Jun 2023

Šta bi trebalo da znate o SCC standardu?

SCC:2011 standard

Learn more
24. May 2023

Kurs: Menadžer bezbednosti informacija (ISO/IEC 27001:2022)

CIS IS-M

Learn more
22. May 2023

Kurs: Interni auditor i auditor dobavljača (ISO 19011)

IILA

Learn more
11. May 2023

I Energy and Sustainability Conference

10. Mar 2023

Seminar: Revizija ISO/IEC 27001:2022

17.05.2023. g.

Learn more

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60