21. Sep 2020

Želite sertifikat menadžera sistema rizika ili menadžera kontinuiteta poslovanja?

Online kurs: ISO 31000, ISO 22301

Po prvi put u ponudi qualityaustria obuka, imamo za vas obuku na daljinu preko MS Teams platforme. Predavanje, radionice, projektni rad i ispiti se organizuju u potpunosti u virtuelnom okruženju prema sledećoj satnici i rasporedu:

  • RB Predstavnik sistema menadžmenta rizikom, 28.-29.09.2020., 09.30 - 16.30
  • RM Menadžer rizika, preduslov je odslušan kurs RB, 19.-20.10.2020., 09.30 - 16.30
  • RMP Ispit za menadžere rizika, 21.10.2020., 10.00 - 14.00
  • BCM Menadžer kontinuiteta poslovanja, preduslov je odslušan kurs RB, 26.-27.10.2020., 09.30 - 16.30
  • BCMP Ispit za menadžere kontinuiteta poslovanja, 28.10.2020., 10.00 - 14.00

 

 

 

 

Program kurseva možete preuzeti ovde.

Prijavu za kurseve preuzmite ovde.

Nakon položenih ispita dobija se qualityaustria sertifikat koji važe 3 godine.

Produženje važenja sertifikata omogućava se nakon uspešno odslušanih kurseva za obnovu znanja. Više informacija pročitajte ovde.

Prijavite se do 25.09.2020. za on-line obuku na office@qualityaustria.rs

 

Aktuelnosti i događaji

Osnova dugoročnog uspeha!

01. Sep 2023

Seminar: Revizija ISO/IEC 27001:2022

30. Aug 2023

Obuka sa ispitom: Menadžer Sistema kvaliteta (ISO 9001)

27. Jun 2023

Šta bi trebalo da znate o SCC standardu?

SCC:2011 standard

Learn more
24. May 2023

Kurs: Menadžer bezbednosti informacija (ISO/IEC 27001:2022)

CIS IS-M

Learn more
22. May 2023

Kurs: Interni auditor i auditor dobavljača (ISO 19011)

IILA

Learn more
11. May 2023

I Energy and Sustainability Conference

10. Mar 2023

Seminar: Revizija ISO/IEC 27001:2022

17.05.2023. g.

Learn more
06. Mar 2023

Energija i održivost: razmisli – deluj – uštedi!

09.05.2023. g.

Learn more
01. Mar 2023

NOVI DATUMI! Obuka sa ispitom: Menadžer kontinuiteta poslovanja (ISO 22301)

27.03.2023. g.

Learn more
28. Feb 2023

Congratulations! Another training for internal auditors successfully completed.

15.02.2023

Learn more
22. Feb 2023

Kurs: Interni auditor i auditor dobavljača (ISO 19011)

IILA

Learn more
08. Feb 2023

Obuka sa ispitom: Menadžer kontinuiteta poslovanja (ISO 22301)

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60