23. Mar 2021

ISO 19011

Najtraženija obuka: novi datumi za interne i auditore dobavljača

Nova on-line obuka sa ispitom za interne auditore i auditore dobavljača zakazana je za 26. - 27.04.2021. godine.

Nakon uspešno odslušanog kursa, učestvovanja u radionicama i položenog ispita na kraju drugog dana obuke, stičete qualityaustria sertifikat koji važi 5 godina i međunarodno je priznat.

Imate pitanja? Pišite nam na training@qualityaustria.rs

Prijavite se najkasnije do 12.04.2021. godine

Aktuelnosti i događaji

Osnova dugoročnog uspeha!

01. Sep 2023

Seminar: Revizija ISO/IEC 27001:2022

30. Aug 2023

Obuka sa ispitom: Menadžer Sistema kvaliteta (ISO 9001)

27. Jun 2023

Šta bi trebalo da znate o SCC standardu?

SCC:2011 standard

Learn more
24. May 2023

Kurs: Menadžer bezbednosti informacija (ISO/IEC 27001:2022)

CIS IS-M

Learn more
22. May 2023

Kurs: Interni auditor i auditor dobavljača (ISO 19011)

IILA

Learn more
11. May 2023

I Energy and Sustainability Conference

10. Mar 2023

Seminar: Revizija ISO/IEC 27001:2022

17.05.2023. g.

Learn more
06. Mar 2023

Energija i održivost: razmisli – deluj – uštedi!

09.05.2023. g.

Learn more
01. Mar 2023

NOVI DATUMI! Obuka sa ispitom: Menadžer kontinuiteta poslovanja (ISO 22301)

27.03.2023. g.

Learn more
28. Feb 2023

Congratulations! Another training for internal auditors successfully completed.

15.02.2023

Learn more
22. Feb 2023

Kurs: Interni auditor i auditor dobavljača (ISO 19011)

IILA

Learn more
08. Feb 2023

Obuka sa ispitom: Menadžer kontinuiteta poslovanja (ISO 22301)

+381 11 380 71 60