29. Feb 2024

FSSC v6: Obuka za novu verziju standarda

Nova verzija FSSC 22000 v.6 objavljena u 2023. godini postaje aktivna i obavezna od 01.04.2024. za sve učesnike u lancu snabdevanja hranom, koji već imaju sertifikovani standard ili koji žele da sertifikuju FSSC 22000 po prvi put. Nova verzija donela je izmene postojećih zahteva, ali i nove zahteve, kao što su kontrola kvaliteta u procesu, praćenje gubitaka hrane i nastanka otpada od hrane, analize rizika u vezi sa higijenom transportnih vozila i dr. U toku ove obuke polaznici će se upoznati sa opštim i specifičnim zahtevima standrda FSSC 22000, najboljim načinima za implementaciju istih, a kroz radionice će se upoznati sa konkretnim koracima u primeni novih zahteva.

PREDUSLOVI: Nema.

CILJNA GRUPA: Članovi FSSC tima i svi zaposleni koji su odgovorni za bezbednost i legalnost proizvoda, naročito zaposleni koji rade u oblasti nabavke, obezbeđivanje kvaliteta, inženjeringa i proizvodnje. SADRŽAJ Opšti zahtevi GFSI FSSC 22000 v.6 zahtevi Zahtevi u vezi sa HACCP konceptom, verzija 2020 Poređenje zahteva FSSC 22000 v6 i IFS Food v8 Novi zahtev Kultura bezbednosti hrane (radionica) Novi zahtev Food Loss i Food Waste (radionica) Novi zahtev Analiza rizika u vezi sa higijenom transporta (radionica)

SADRŽAJ:
Opšti zahtevi GFSI FSSC 22000 v.6 zahtevi Zahtevi u vezi sa HACCP konceptom, verzija 2020 Poređenje zahteva FSSC 22000 v6 i IFS Food v8 Novi zahtev Kultura bezbednosti hrane (radionica) Novi zahtev Food Loss i Food Waste (radionica) Novi zahtev Analiza rizika u vezi sa higijenom transporta (radionica)

Naš predavač Vladimir Surčinski, održaće obuku 14.03.2024. u periodu od 09:00h - 17:00h

Svi zainteresovani mogu da se jave na mail office@qualityaustria.rs gde će dobiti prijavnicu za obuku i sve potrebne informacije.

Aktuelnosti i događaji

Osnova dugoročnog uspeha!

09. Mar 2024

Nova publikacija standarda bezbednosti i zdravlja na radu EN ISO 45001:2023

ISO standard 55001

Learn more
21. Feb 2024

TISAX®: bezbednost informacija u automobilskoj industriji

TISAX®: bezbednost informacija u automobilskoj industriji

Learn more
29. Jan 2024

ACCREDITED TRAINING WITH EXAM: Quality System Manager (ISO 9001).

11. Jan 2024

RSPO sertifikacija lanca snabdevanja

RSPO sertifikacija lanca snabdevanja

Learn more
27. Dec 2023

Quality Austria je dobila akreditaciju za ISO 55001 upravljanje imovinom!

ISO standard 55001

Learn more
07. Dec 2023

Obuka sa ispitom: Menadžer Sistema kvaliteta (ISO 9001)

01. Sep 2023

Seminar: Revizija ISO/IEC 27001:2022

30. Aug 2023

Obuka sa ispitom: Menadžer Sistema kvaliteta (ISO 9001)

27. Jun 2023

Šta bi trebalo da znate o SCC standardu?

SCC:2011 standard

Learn more
24. May 2023

Kurs: Menadžer bezbednosti informacija (ISO/IEC 27001:2022)

CIS IS-M

Learn more
22. May 2023

Kurs: Interni auditor i auditor dobavljača (ISO 19011)

IILA

Learn more
+381 11 380 71 60