17. Jan 2022

4. ciklus

Resertifikacija prema zahtevima standarda ISO 9001:2015

U ime kompanije MetaData d.o.o. direktor g. Dragan Cvetković, preuzeo je qualityaustria sertifikat dodeljen za sistem menadžmenta kvaliteta, po četvrti put.

Direktoru kompanije uručen je i dodatni IQNet sertifikat kao još jedan vid potvrde uspešno sertifikovanog sistema menadžmenta kvaliteta koji je prepoznat i kao deo sertifikata izdatih od strane međunarodne mreže akreditovanih sertifikacionih tela.

 

Sve važeće sertifikate možete pronaći u qualityaustria bazi sertifikata pretragom ovde.

MetaData d.o.o. pruža usluge u sledećim oblastima:

 • Studije razvoja informacionih sistema – BSP studije
 • Studije reinženjeringa poslovnih sistema – BPR studije
 • Projektovanje i realizacija složenih informacionih sistema ‚‚po meri"
 • Projektovanje računarskih mreža (heterogene, intranet / Internet)
 • Uvođenje, obuka kadra za korišćenje aplikativnih rešenja
 • Obuka kadra korisnika za samostalno korišcenje CASE alata
 • Konsalting pri definisanju računarske i komunikacione opreme
 • Konsalting pri definisanju sistemskog i komunikaciong softvera
 • Održavanje sistemskog, komunikacionog softvera
 • Održavanje aplikativnog rešenja - softver
 • Upravljanje investicionim projektima

Želite više informacija o sertifikaciji sistema menadžmenta kvalitetom? Posetite ISO 9001.

Aktuelnosti i događaji

Osnova dugoročnog uspeha!

01. Sep 2023

Seminar: Revizija ISO/IEC 27001:2022

30. Aug 2023

Obuka sa ispitom: Menadžer Sistema kvaliteta (ISO 9001)

27. Jun 2023

Šta bi trebalo da znate o SCC standardu?

SCC:2011 standard

Learn more
24. May 2023

Kurs: Menadžer bezbednosti informacija (ISO/IEC 27001:2022)

CIS IS-M

Learn more
22. May 2023

Kurs: Interni auditor i auditor dobavljača (ISO 19011)

IILA

Learn more
11. May 2023

I Energy and Sustainability Conference

10. Mar 2023

Seminar: Revizija ISO/IEC 27001:2022

17.05.2023. g.

Learn more
06. Mar 2023

Energija i održivost: razmisli – deluj – uštedi!

09.05.2023. g.

Learn more
01. Mar 2023

NOVI DATUMI! Obuka sa ispitom: Menadžer kontinuiteta poslovanja (ISO 22301)

27.03.2023. g.

Learn more
28. Feb 2023

Congratulations! Another training for internal auditors successfully completed.

15.02.2023

Learn more
22. Feb 2023

Kurs: Interni auditor i auditor dobavljača (ISO 19011)

IILA

Learn more
08. Feb 2023

Obuka sa ispitom: Menadžer kontinuiteta poslovanja (ISO 22301)

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60