Ojačajte svoju poziciju

Obuka i sertifikacija osoba

Oslanjamo se na dugoročni razvoj kompetencija učesnika kao i na jasnu orijentaciju na praktičnu primenu i dobit.

Program međunarodnih obuka

 

Dobit za klijente

Osnovni cilj naših treninga je u ojačavanju kompetencija svih polaznika. Namena obuka nije puko prenošenje informacija već su treninzi podržani savremenim didaktičkim i organizacionim merama.

 • Interaktivni dizajn treninga
 • Zajednički razvoj tema, aplikacija i zadataka iz operativnog okruženja
 • Predstavljanje rezultata,
 • Stručne diskusije
 • Unapređenje kompetencija
 • Modularne serije kurseva promovišu primenu i unapređenje stečenih znanja,
 • Ispiti kao sastavni deo kurseva daju sigurnost da su navedeni ciljevi učenja postignuti

Akreditovani smo po ISO 17024 (Ocenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba) od strane Austrijskog akreditacionog tela. 

Kao akreditovano telo posvećeni smo vrednostima nezavisnosti i objektivnosti. Naša akreditacije se redovno proverava.

Kao nacionalni predstavnik the EOQ (European Organization for Quality), imamo akreditacije za održavanje obuka i izdavanje međunarodno prepoznatih EOQ sertifikata.

Kompetentnost trenera je od najveće važnosti

Naši treneri su sa iskustvom u praksi i priznati stručnjaci u svojim oblastima. Imaju široko znanje o industriji i poznavanje relevantnih standarda. Odobrenje trenera u qualityaustria regulisano je kvalifikacionom procedurom koja potvrđuje njihovu profesionalnu i metodičku kompetenciju, samim tim i kontinuirani razvoj. Na ovaj način se osigurava da naši polaznici imaju koristi od predavača koji imaju kompetencije i znanje dokazano u praksi.

Globalno priznate obuke sa kvalitetom

Obuke qualityaustria su prilagođene potrebama domaćih i inostranih kompanija, pozivaju se na nacionalno zakonodavstvo i propise kao i na strategije koje su relevantne u svim oblastima poslovanja.

 • U međunarodnim radnim grupama razvijamo multinacionalni i multikulturni pogled na teme koje nudimo i integrišemo ih u naše usluge.

 • Koordinacija u međunarodnim komitetima obezbeđuje međuvladino, globalno, priznavanje qualityaustria obuka.

„Obrazovanje nije isto što i bilo kakvo obrazovanje. Čak i u vreme sve većeg pritiska ne treba dozvoliti sebi brzoplete, instant, metode obuke. Nije važno samo prenošenje informacija na inovativan način, polaznik obuka mora da stekne kompetencije i veštine koje su potrebne za praktičnu primenu i koje odvajaju pšenicu od pleve u procesu primene."

Ms. Dr. Anni Koubek, Executive Vice President Innovation, Business Development Quality, Quality Austria

Pravovremenost, kontinuitet i održivost

qualityaustria dizajn obuka

Naša filozofija treninga

Konstantno pretvaramo svoju korporativnu viziju ‚‚Uspeh sa kvalitetom" u akciju. Održivo sticanje kompetencija je glavni cilj svih treninga:

 • Kao nezavisni integrator, sa međunarodno usklađenim metodama, spajamo stručnost nosioca znanja, konsultanata i tehničkih eksperta. Implementiramo poslovne zahteve i na taj način stvaramo koncepte obuke u saradnji sa našim proverivačima i trenerima. Namera je da dovedemo do najviše tačke vrednosti naše kurseve, seminare, radionice i obuke obnavljanja znanja (refresher courses) za naše polaznike.
 • qualityaustria serije obuka neprestano se preispituju kako bi se procenila njihova praktična vrednost i iste kontinualno poboljšavale.

Modularni dizajn - obuka specifična za potrebe korisnika

qualityaustria programi obuka mogu se prilagoditi za potrebe klijenta - treninzi sa modularnim dizajnom. Skoro svaka obuka se takođe može prilagoditi samo jednom polazniku.

Treninzi, seminari i obuke za obnavljanje znanja (refresher courses), koji služe za unapređenje znanja, zaokružuju naš program obuke. Namera nam je ne samo da budemo partner u početnoj obuci već da vam ponudimo i prilagođena rešenja za dalji razvoj tehničkog i stručnog obrazovanja I na taj način omogućimo da unapredite kompetencije koje ste ranije stekli.

qualityaustria obuke se stalno unapređuju aktuelnim temama i zahtevima klijenta i okruženja. Na taj način polaznici mogu nadograditi svoje kompetencije.

Svrha qualityaustria obuka  je i da polaznike optimalno pripremi za dobijanje sertifikata koji potvrđuju kompetencije. Polaganje, testiranje, se sprovodi na osnovu objektivnih kriterijuma za kompetentnost. Ovi kriterijumi su utvrđeni u programima akreditacije koji su kreirani na osnovu međunarodnog standarda ISO 17024, provereni i odobreni od strane qualityaustria Saveta. Pored polaganja, kriterijumi mogu uključivati radno iskustvo i prethodno znanje.

Struktura naših kurseva

Obuke i serije obuka
Pojedinačni kursevi i modularni niz kurseva služe za sveobuhvatnu razradu teme i pripremu za ispit za određenu potvrdu o osposobljenosti. Tok sadržaja učenja izvodiće se iz osnova pomoću metoda do proučavanja slučaja iz prakse. Na većini serija kurseva koje pruža Quality Austria, kvalifikacije koje se daju su usklađene širom Evrope i priznate širom sveta. U zavisnosti od složenosti teme, serija kurseva biće podeljena na jedan do 5 predmeta. U većini slučajeva kursevi koje pruža Quality Austria mogu se pohađati nezavisno jedan od drugog. Međutim, prema našem mišljenju, znanje se može najbolje povezati ako pohađate kurseve redosledom navedenim u grafikonima sa modulima datim u programima obuke. Kako teme iz praktičnih delova obuke postaju sve složenije, optimalno ćete se pripremiti za svoje zadatke. Kursevi koje pruža Quality Austria usmereni su na pružanje kompetencije u jasno definisanoj oblasti aktivnosti. Uvek će preneti znanje, metode i implementaciju u kompanije sa fokusom na to kako ih pojedinac prevodi u delo u svom radnom okruženju. Stečena kompetencija biće identifikovana tokom ispitivanja.
Seminari
Seminari se koncipiraju u zavisnosti od aktuelnih tehničkih pitanja, kontinualno se ažurira postojeće znanje i preuzimaju nove teme. Seminari su odlična prilika polaznicima za upoznavanje sa novim temama ili za ažuriranje znanja o temama koje su već pohađali. Obuke ovog tipa nisu namenjene samo stručnjacima u određenim oblastima već i rukovodiocima i osobama iz drugih organizacionih delova kompanija koji žele da steknu određena znanja iz date oblasti. Razmena iskustava je osnovni deo metodologije obuke.
Obuke za obnavljanje znanja
Obuke za obnavljanje znanja koje pruža qualityaustria omogućuju dopunu znanja, metoda i kompetencija. Da bi ste pohađali ove obuke podrazumeva se da ste završili adekvatnu osnovnu obuku i aktivno ste uključeni u relevantno poslovno područje. Obuke za obnavljanje znanja nisu samo prenošenje najnovijih dostignuća u određenoj oblasti, bez obzira da li se radi o rezultatima istraživanja, standarda i propisa ili metoda. Umrežavanje u svakom pogledu i razgovori sa kolegama takođe su deo obnavljanja znanja. Iskustvo učesnika obuka, kao i iskustvo i znanje koje poseduju qualityaustria predavači, pružiće priliku za integrisanje novih pristupa u sopstveni rad svih polaznika. Takođe da bi se pojedini sertifikati produžili potreban je dokaz da su polaznici pohađali ove obuke za obnavljanje znanja. Uslovi su navedeni u svakom programu obuke.
e-Learning / Webinari / Moodle
Znanje dostupno na jedan klik - novi qualityaustria webinari! Pratite sekciju aktuelnosti na našem sajtu i ne propustite ponudu webinara i e-obuka. Želite on-line obuku po Vašoj meri - pišite nam na office(at)qualityaustria.rs
In-house obuke
Učenje u sopstvenoj organizaciji! Jedna od najefikasnijih opcija za obuku je interno učenje, tj. učenje sa kolegama, vođama timova i rukovodiocima, uvidom u aktuelne situacije iz sopstvene sfere rada. Pored otvorenih qualityaustria obuka, obuke se mogu organizovati i pojedinačno (1-na-1), kao i u obliku internih (in-house) obuka. Na internom treningu sadržaji obuke se koordiniraju sa klijentom. Definišite šta želite i dobićete ono što vam je potrebno. Tokom obuke detaljno će se razgovarati o određenim pitanjima i zadacima kompanije. U isto vreme je zagarantovano da kompanijski know-how neće biti zloupotrebljen. Za veće kompanije, posebno, interna obuka može biti isplativija i efikasnija od otvorenih obuka. Nema troškova putovanja i smeštaja za učesnike i dr. Istovremeno, obuka nekoliko zaposlenih sa jednim zajedničkim ciljem će dati pozitivne efekte na timski rad. Uopšteno, interni treninzi su atraktivna varijanta obuka koja kombinuje sveobuhvatne prednosti. Naša formula za vaš lični uspeh je sledeća: diskrecija i tajnost, unapređenje timskog duha, efikasniji rezultati i prilagođavanje posebnim potrebama vaše kompanije.

Quality Austria nudi ukupno preko 50 programa sertifikacije od kojih je većina akreditovana prema austrijskim federalnim zakonima. Zato su qualityaustria sertifikati prepoznati i njihov kvalitet se objektivno procenjuje.

Vaš put do sertifikata

 

Svaka serija kurseva se kompletira održavanjem ispita. Po uspešnom završetku polaganja ispita, biće izdat qualityaustria sertifikat

Quality Austria razume važnost nepristrasnosti u obavljanju svojih aktivnosti sertifikacije i regulisala je postupanje sa eventualnim sukobom interesa u svojim sistemima menadžmenta kako bi se osigurala objektivnost njenih sertifikacionih aktivnosti.

Resertifikacija

Sertifikati o priznavanju kompetencije u osnovi su vremenski ograničeni. Odgovarajući standard određuje da telo za sertifikaciju primenjuje postupak nadzora i ponovne sertifikacije kako bi se garantovalo održavanje kompetencija osobe koja je sertifikovana. Trenutno su sertifikati izdati od strane Quality Austria ograničeni na tri ili pet godina. Za dobijanje produženog sertifikata, nosilac sertifikata uglavnom će morati da pokaže svoju sposobnost u obliku potrebnog radnog iskustva i - za određena uverenja - pohađanjem relevantnih  kurseva za obnovu znanja.

 

Zahvaljujući usaglašavanju sadržaja kurseva prema evropskom konceptu obuke, Quality Austria ima pravo na izdavanje sertifikata Evropske organizacije za kvalitet - European Organization for Quality (EOQ).  Ovi se sertifikati mogu zatražiti i pored qualityaustria sertifikata i izdaju se na engleskom jeziku. Baš kao kod qualityaustria sertifikata, važnost EOQ sertifikata je vremenski ograničena.

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60