Provere sa dodatom vrednošću

Sertifikacija sistema i proizvoda

Iskoristite svoje resurse i potencijal za optimizaciju rasta prihoda i smanjenje stope grešaka i troškova. 

"Efektivan sistem menadžmenta nadmašuje troškove, jer su koristi primetne u svakom odeljenju i nivou organizacije. Umrežavanje stvara strukturu i transparentnost. Mogu se koristiti skriveni potencijali, što na kraju pozitivno utiče na vrednost vaše kompanije."

Konrad Scheiber, CEO Quality Austria

Benefiti za klijente

Naše qualityaustria provere su fokusirane na stvaranje vrednosti za klijente.

 • Kao deo provere ispitujemo da li su ispunjeni potrebni zahtevi.
 • Mišljenja smo da očekivanja kupaca značajno utiču na ciljeve i koristi od provere,
  • da je kompetencija vašeg proveravača najvažnija
  • i da su performanse i uticaj proveravanog sistema menadžmenta od presudnog značaja.

Quality Austria GmbH je akreditovana kod Federalnog ministarstva za digitalna i ekonomska pitanja u oblastima sistema menadžmenta prema ISO/IEC 17021-01 i za proizvode u skladu sa ISO/IEC 17065 i imaju najopsežniji opseg akreditacije u oblasti sistema menadžmenta u Austriji.

 Kao akreditovano telo za sertifikaciju posvećeni smo vrednostima nezavisnosti i objektivnosti. Naša kompetencija se stoga redovno proverava i sertifikuje.

Kao austrijski predstavnik za IQNet, Quality Austria GmbH takođe se izdaje IQNet certificates, koji su međunarodno priznati

Kompetentnost proveravača je od najveće važnosti

Zalažemo se za pouzdanu stručnost i kompetencije za sisteme upravljanja, sa težnjom da obezbedimo i povećamo kvalitet poslovanja naših kupaca. 

 • qualityaustria proveravači imaju ovu kompetenciju i raznoliko znanje o industriji, jer rade kao stručnjaci, menadžeri ili konsultanti pored svakodnevnog rada.
 • Imaju detaljno znanje o relevantnim standardima i kontinuirano prolaze opsežnu stručnu i metodološku obuku.
 • Izraženo razumevanje povezanosti uzroka i posledice kao i mogućih posledica - namernih i nenamernih - od suštinskog je značaja za qualityaustria proveravače.

Pored toga, smatramo da je stav proveravača orijentisan na dodatu vrednost kao centralni element kao i ojačavanje ovog elementa kolegijalnim uklapanjem u  qualityaustria zajednicu eksperata  ali i sa organizacionim okruženjem koje podržava kompetencije u oblasti organizacije i menadžmenta.

Fokus na očekivanja klijenata

qualityaustria struktura provera

 

Naša filozofija provera

 • Očekivanja klijenata značajno utiču na ciljeve i koristi od provera.
 • Kompetentnost proveravača je od izuzetne važnosti.
 • Performanse i posledice proverevanaog integrisanog sistema menadžmenta su od presudnog značaja.
 • Ljudi pristupaju jednima drugima tokom provere.
 • Provera s pravim stavom i vrednostima dovodi do željenog kvaliteta provere

Karakteristike kao što su nezavisnost, transparentnost, razumljivost, profesionalna odgovornost, činjenična ilustracija, integritet i poverljivost su samo od nekih elemenata tokom qualityaustria provera. Provere qualityaustria razumljivo doprinose uspehu kompanije u kontekstu ove filozofije. 

qualityaustria kategorije provera

Naše  provere delimo na nekoliko kategorija. Struktura je nepristrasna; najveća vrednost se stvara kada izvršena provera takođe udovoljava ciljevima odgovarajućeg klijenta u skladu sa najboljim mogućim odnosom troškova i koristi. Naravno, provere integrisanog sistema menadžmenta jasno se pridržavaju normativnih specifikacija (na primer, ISO/IEC 17021-01 ili ISO 19011). Kategorije qualityaustria provera  nisu strogo odvojene jedna od druge, a struktura je odabrana prema pragmatičnim razmatranjima - razlikuju se s obzirom na njihove karakteristike i ciljeve, što rezultira različitim obimima aktivnosti u pogledu strukture metodologije same provere i utvrđivanja ciljeva.

Podržavamo vas u nameri da ostanete usredsređeni na vaše dugoročne ciljeve!

Vaši klijenti imaju poverenja u naše sertifikate.

Zahvaljujući našoj akreditaciji, imamo pravo da izdajemo sertifikate ili potvrde o usaglašenosti koje su priznate širom sveta. Prava korišćenja prenose se sa izdatim sertifikatom. qualityaustria sertifikat može se koristiti, na primer, za unutrašnju i eksternu komunikaciju na temu uspešnog sertifikovanja.

Vaš put do sertifikata

Tu smo da vam pružimo podršku na svakom koraku vašeg puta do uspešnog dobijanja sertifikata za željene sisteme menadžmenta. 

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60