Naša vizija.

Posvećeni svojoj lokaciji u Austriji u srcu Evrope, mi tvrdimo da smo vodeći igrač na našem polju i imamo za cilj da ekonomiji i društvu pružimo direktan pristup odličnom know-how, kao i sertifikatima i nagradama od najviše vrednosti.

Stubovi naše politike.

Zalažemo se za integrisane sisteme menadžmenta

 • Naše usluge uključuju sertifikaciju sistema, proizvoda i osoba kao i razne prilike za obuke i kurseve.
 • Pružamo naše ključne usluge u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom i bezbednosti zdravlja na radu, uzimajući u obzir širok spektar industrijski prilagođenih standarda.

Stvaramo vrednost za naše klijente

 • Naše usluge poboljšavaju nivo izvrsnosti naših klijenata širom sveta
 • Kontinulano kominiciramo vrednost implementacije menadžment sistema
 • U okviru qualityaustria foruma i međunardonih kongresa, redovno prezentujemo trenutne trendove i razvojne opcije.

Mi smo nezavisni, objektivni i međunarodno priznati

 • Kao finansijski nezavisna organizacija, radimo na dobrobiti Austrije i Evrope i reinvestiramo generisani prihod.
 • Kao međunarodno akreditovano sertifikaciono telo, posvećeni smo objektivnosti i nezavisnosti.
 • Zajedno sa Ministrstvom ekonomije, dodeljujemo godišnju državnu nagradu Austrian Excellence Award.

Mi smo stručnjaci sa opsežnim praktičnim iskustvom

 • Govorimo jezikom naših klijenata.
 • Naši proveravači, treneri, ocenjivači i eksperti iz predmetnih oblasti imaju opsežno praktično iskustvo i stručnost iz industrije i znanja o standardima.
 • Stalnim obukama i usavršavanjem garantuje se visok nivo profesionalne kompetencije naših stručnjaka.

Radimo sa strašću i poštovanjem

 • Blisko sarađujemo kao rukovodioci, zaposleni i spoljni partneri.
 • Snažan osećaj saradnje, korisnost, međusobno poštovanje i pouzdano okruženje karakterišu nas kao modernu uslužnu kompaniju.
 • Entuzijazam i strast ka našoj misiji i klijentima karakterišu našu korporativnu kulturu.

Mi oblikujemo mrežu partnera

 • Naša mreža međunardonih qualityaustria partnera pruža usluge visokog kvaliteta širom sveta 
 • Aktivno oblikujemo međunardone mreže kao što su IQNet, EFQM i EOQ.
 • Razvijamo višeslojne mreže sa udruženjima, klasterskim organizacijama, obrazovnim ustanovama i medijima na nacionalnom nivou.
 • Naše učešće u međunarodnoj standardizaciji daje našim klijentima prednost u pogledu znanja i omogućava im stalni prenos znanja.

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60