Organizacije osnivači

Quality Austria je osnovana kao organizacija, sa ograničenom odgovornošću, za obuke, sertifikaciju i evaluaciju u 2004. godini. Uključuje četiri organizacije OQS, OVQ, OQA i AFQM  i važi za kompetentnog partnera u oblasti kvaliteta , životne sredine, bezbednosti zdravlja na radu kao i u vezi sa posebnim sektorima industrije.

Istorijat sertifikacionog tela Quality Austria

2006
Quality Austria je akreditovana za sertifikaciju osoba, sistema menadžmenta i proizvoda. 

2004

Druga i poslednja faza (u to vreme) predstavlja fuziju: OQS/OVQ Sales and Marketing Ltd. dobija novo ime Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH.

On 23 March 2004 at a joint board meeting, all four organizations agree upon the following share ownership of Quality Austria as signed by the Presidents and duly notarized: OQS 59%, OVQ 30%, OQA 8% und AFQM 3%. 

2003

Pošetak postepenog spajanja OQS Certification and Evaluation Ltd. i OVQ Training & Certification Ltd. 

U prvoj fazi, međunarodne operacije, prodaja i marketing iz OQS Certification and Evaluation Ltd. i OVQ Training and Certification Ltd. su spojeni u OQS/OVQ Sales and Marketing Ltd.

Trenutna struktura vlasništva

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60