Pouzdanost i poverenje kroz kompetentnost

Quality Austria je akreditovana u sledećim oblastima

Akreditacija za sertifikaciju sistema menadžmenta

prema ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17021-1 kao i prema odluci o akreditaciji od strane  Akkreditierung Austria po § 3 AkkG 2012 akreditacionog tela Federalnog ministarstva za digitalne i ekonomske poslove (BMDW) 

Akreditacija za sertifikaciju osoba

prema ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17024 na osnovu BGBl. lll Br. 369/2008 (BGBl. – Bundesgesetzblatt – Federalni Službeni Glasnik)

Akreditacija za sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga

prema ÖNORM EN ISO/IEC 17065 kao i odluci GZ BMDW-92.716/0152/12/2013.

Pružamo najsveobuhvatniju akreditovanu ponudu u oblasti menadžment sistema u Austriji.

Pouzdanost i poverenje kroz kompetentnost

Certification & Information Security Services GmbH je akreditovan u sledećim oblastima

Akreditacija za sertifikaciju sistema menadžmenta

prema  ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17021-1 kao i prema odluci o akreditaciji od strane  Akkreditierung Austria po § 3 AkkG 2012 akreditacionog tela Federalnog ministarstva za rad i ekonomiju

Akreditacija za sertifikaciju osoba

prema ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17024 na osnovu BGBl. ll Br. 369/2008 

CIS sertifikati su zvanični dokumenti, priznati su od strane javnih vlasti i kupaca na međunarodnom nivou i takođe važe pred sudom.

Pregled

Šta je akreditacija?

Akreditacija je formalna potvrda da sertifikaciono telo ispunjava određene tvrdnje i zahteve i ima nadležnost za sprovođenje sertifikacija ili ocenjivanje usaglašenosti (za sisteme menadžmenta, proizvode ili osobe).

Akreditacije dodeljuju takozvana tela za akreditaciju - u Austriji je to Federalno ministarstvo za digitalna i ekonomska pitanja.

Naše grupe proizvoda

Za koju grupu proizvoda ste zainteresovani?

Integrisani sistem menadžmenta

Organizacije se sve više fokusiraju na integraciju.

Learn more

Kvalitet

Sistemi menadžmenta kvalitetom poboljšavaju performanse.

Learn more

Životna sredina i energija

Promovisanje stalnog unapređenja životne sredine.

Learn more

Bezbednost i zdravlje na radu

Zdravlje i bezbednost na radu jačaju organizacije.

Learn more

Građevinarstvo

Menadžment kvalitetom je apsolutna potreba u građevinarstvu.

Learn more

Javna administracija

Strateški faktor uspeha za javnu administraciju.

Learn more

Automobilska industrija

Defekti u automobilskoj industriji imaju ozbiljne posledice.

Learn more

Bezbednost hrane

Globalna tržišta i složeni proizvodi zahtevaju sigurnost uz pomoć standarda.

Learn more

Zdravstvene usluge i turizam

Dinamičnom zdravstvenom sektoru potrebni su sistemi koji funkcionišu.

Learn more

Transport

Održavanje visokog nivoa bezbednosti.

Learn more

Rizik, sigurnost i usaglašenost

Predviđanje slučajnosti sa sistematskim pristupom.

Learn more

Učenje i obrazovanje

Visok stepen inovacije zahteva kreativne strategije implementacije.

Learn more

Društvena odgovornost (CSR)

Društvena odgovornost je globalna tema.

Learn more

Six Sigma

Ostvarivanje dugoročnih perfomansi iznad očekivanja uz alate kvaliteta.

Learn more

Sigurnost informacija

Podrška sistemu menadžmenta sigurnosti informacija.

Learn more

Želite još informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

+381 11 380 71 60