Sertifikacija sistema

Fokus naših provera je stvaranje dodatne vrednosti za naše klijente. Mi vršimo procenu usaglašenosti kao nezavisno telo za sertifikaciju, zasnovanu na međunarodnim standardima i propisima.

Saznajte više

Obuke i sertifikacija osoba

Znanje je budućnost. Garantujemo visok i međunarodno priznat nivo obrazovanja. Dugoročni razvoj kompetencija naših učesnika za nas je jednako važan kao i praktična orijentacija.

Saznajte više

Zašto Quality Austria Center?

Quality Austria Center je vaš kompetentni partner za integrisani sistem menadžmenta.

Mi smo specijalisti u vezi sa pitanjima kvaliteta i sertifikacije. Našim holističkim pristupom ‚‚kvalitet" doživljavamo kao integrisani koncept. Kao međunarodno delujuća organizacija pratimo naše klijente u gotovo 30 zemalja. Za nas je sertifikacija način podrške kompanijama u postizanju njihovih ciljeva i ispunjavanju različitih zahteva. Naš glavni fokus su sertifikacija sistema i proizvoda, obuka i sertifikacija osoba i organizovanje  poslovnih događaja i foruma.

Saznaj više

Portfolio proizvoda

Dosledno korišćenje sinergije.

Integrisani sistem menadžmenta

Organizacije se sve više fokusiraju na integraciju.

Learn more

Kvalitet

Sistemi menadžmenta kvalitetom poboljšavaju performanse.

Learn more

Životna sredina i energija

Promovisanje stalnog unapređenja životne sredine.

Learn more

Bezbednost i zdravlje na radu

Zdravlje i bezbednost na radu jačaju organizacije.

Learn more

Građevinarstvo

Menadžment kvalitetom je apsolutna potreba u građevinarstvu.

Learn more

Javna administracija

Strateški faktor uspeha za javnu administraciju.

Learn more

Automobilska industrija

Defekti u automobilskoj industriji imaju ozbiljne posledice.

Learn more

Bezbednost hrane

Globalna tržišta i složeni proizvodi zahtevaju sigurnost uz pomoć standarda.

Learn more

Zdravstvene usluge i turizam

Dinamičnom zdravstvenom sektoru potrebni su sistemi koji funkcionišu.

Learn more

Transport

Održavanje visokog nivoa bezbednosti.

Learn more

Rizik, sigurnost i usaglašenost

Predviđanje slučajnosti sa sistematskim pristupom.

Learn more

Učenje i obrazovanje

Visok stepen inovacije zahteva kreativne strategije implementacije.

Learn more

Društvena odgovornost (CSR)

Društvena odgovornost je globalna tema.

Learn more

Six Sigma

Ostvarivanje dugoročnih perfomansi iznad očekivanja uz alate kvaliteta.

Learn more

Sigurnost informacija

Podrška sistemu menadžmenta sigurnosti informacija.

Learn more

Mi Vam pomažemo u postizanju Vaših dugoročnih ciljeva!

+381 11 380 71 60